KJC Hardenvoort

Om het nijpende scholentekort in Antwerpen op te vangen werd in de buurt van Park Spoor Noord een nieuwe school gebouwd op Kinder- en jongerencampus Hardenvoort.

Er werd een kleuterafdeling voorzien, een lagere school en een secundaire school. De school biedt plaats aan ongeveer 600 leerlingen. Het gebouw en de installaties werden zodanig ontworpen dat flexibel met de lokalen kan worden omgesprongen en dat breed gebruik mogelijk is. Dit vergde een grondige aanpak van de technische installaties in samenspraak met de toekomstige gebruikers. Ingenium kon hier zijn expertise op dit vlak dan ook optimaal ten dienste stellen. De school werd gebouwd volgens de Passief Huis standaard. Het team van Ingenium consultancy Energie zorgde voor de begeleiding zodat de juiste keuzes gemaakt werden om aan de PHPP-normen te voldoen.  Simulaties van het thermisch comfort door de Ingenium Simulation Studio zorgden mee voor de optimalisatie van het gebouw en een geïntegreerde aanpak van architectuur en technische installaties. Deze aanpak resulteerde o.a. in een gestuurde nachtventilatie om de comforttemperatuur in de klassen op peil te houden. De resultaten gedurende de warme zomers van 2017 en 2018 bevestigen dat we de juiste keuzes gemaakt hebben.