Onderwijs & Navorsing 4, KUL

Onderwijs en Navorsing 4 is een laboratoriumgebouw van ca. 40.000 m² specifiek voor biotechnologie en is gevestigd op de campus Gasthuisberg van de Katholieke Universiteit te Leuven. Ingenium stond in voor de technische uitrusting van het gebouw dat werd opgeleverd in 2012.

Het gebouw bevat laboratoria met microbiologische veiligheidskasten (Laminair Air Flow), zuur- en productkasten, waarin o.a. stamcellenonderzoek en onderzoeksclusters van het VIB zijn gehuisvest.  Schrijf- en kantoorruimte voor 'postdocs' zijn geïntegreerd in de landschapslaboratoria. Omwille van de specifieke veiligheidseisen is een hoog ventilatievoud vereist. 

Voor de laboratoria met specifieke apparatuur, radiologische en chemische veiligheidseisen en L3 inperkingsniveau, zijn aparte lokalen voorzien. Twee volledige bouwlagen zijn gereserveerd voor de cleanroom van het centrum voor celtherapie en weefselbanken van UZ Leuven. De 2 bouwlagen zijn samengevoegd tot 1 extra hoge bouwlaag waarbij de cleanrooms zich onderaan bevinden en de  corresponderende technische ruimte op een licht platform erboven. Eén bouwlaag met cafetaria en auditorium functioneert als interface met de omgeving en de naburige gebouwen. Het gebouw is aangesloten op de supply tunnel van de campus. Onder het gebouw zijn parkeergarages voorzien. 

Ingenium Energie treedt voor dit project op als energieadviseur:

  • Energiestudie overeenkomstig het besluit energieplan voor uitbreiding met meerverbruik groter dan 0,01 PJ (Primaire energie)
  • EPB-advies en EPB-verslaggeving
  • Rendabiliteitstudie koudeproductie

Daarnaast voert Ingenium hier ook de commissioning uit.