Forensisch Psychiatrisch Centrum - onderhoud

Voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent staat Ingenium onder meer in voor de opmaak van het onderhoudsdossier. Gezien de aard van het gebouw biedt ook dit dossier een extra uitdaging.

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum worden personen opgevangen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. De geïnterneerde wordt behandeld als een psychiatrische patiënt. In het centrum krijgt iedere patiënt een aangepaste therapie en psychologische begeleiding, zoals in een gewoon, psychiatrisch ziekenhuis. De forensische campus Gent biedt opvang aan 272 geïnterneerden van het high en medium security-niveau. In het centrum wordt een graduele aanpak en behandeling voorzien gaande van high care (bij het binnenkomen) naar low care (ter voorbereiding van een eventuele terugkeer naar de maatschappij).

Ingenium staat in voor het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van de technische uitrusting van dit centrum. In het aanbestedingsdossier is ook het onderhoud met totale waarborg van alle technische installaties vervat.
De uitdagingen binnen het gedeelte onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:

  • toegangs- en beveiligingsprotocollen
  • de energiebesparende technieken
  • het garanderen van de werking van de kritische installaties
  • de beveiligingsinstallaties