Woonzorgcentrum, Merkem

Het directieteam van Woonzorgcentrum Merkem seniorenzorg heeft geopteerd voor een volledige nieuwbouw ter vervanging van het verouderde rustoord, waar de meeste technische installaties het laten afweten. De nieuwbouw omvat 90 woongelegenheden, een centrale grootkeuken, cafetaria en kantoren.

Door de vergrijzing van de bevolking en de hieruit groeiende vraag naar rusthuiskamers en gespecialiseerde opvang, kiest de directie bewust om het gebouw op te trekken op de site waar het bestaande rustoord zich bevindt. Hierdoor moeten de werken gefaseerd verlopen. Bij het ontwerp houdt Ingenium van het begin af aan rekening met de eis van huiselijkheid en comfort voor de huidige en toekomstige bewoners.