Risicoanalyse datacenter Boudewijngebouw, Vlaamse Overheid

Een van de hoofddatacentra van de Vlaamse Overheid bevindt zich in het Boudewijngebouw te Brussel.  Ingenium voerde een audit uit om de capaciteit op vlak van stroom en koeling in kaart te brengen.  Ook de fysieke beveiliging werd onderworpen aan een risico-analyse en meegenomen in de audit.  Een aantal verbeteringsmaatregelen voor stroom en koeling werden uiteindelijk uitgewerkt voor toekomstige implementatie.