Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent, is een grondige renovatie van het complex Ledeganck in Gent. 

Op de site, met een totale bruto vloeroppervlakte van 35.000 m², zijn zowel lesruimtes (auditoria, les- en practicazalen ...) als onderzoeksfuncties (laboratoria vakgroepen) ondergebracht. De renovatie verloopt volgens een stappenplan waarbij het volledige complex in vijf verschillende fasen volledig vernieuwd en aangepast wordt naar de huidige (wettelijke) noden inzake brandveiligheid, comforteisen ... en binnen het specifiek karakter waaraan een labo-omgeving dient te voldoen.

Rekening houdend met de vooropgestelde verhuisscenario's van de verschillende vakgroepen, is verder ook de renovatie van 3 andere gebouwen (N1, S5 en S8) in het huidig project opgenomen. Ingenium heeft tijdens de renovatie van de technische uitrusting in het bijzonder aandacht besteed aan de energetische prestaties van de doorgevoerde renovaties. Bij de vernieuwing van de warmteproductie voor de site Ledeganck werd een installatie met warmtekrachtkoppeling geïntegreerd.

Voor de aanlevering van koude in de labo-omgeving wordt o.a. een systeem met koude-warmte-opslag gebruikt om het verbruik aan primaire energie tot een minimum te beperken.

Ingenium brengt met betrekking tot de gevelrenovatie voor het complex Ledeganck, ook advies uit omtrent de haalbaarheid op energetisch vlak en de invloed op comfortniveau van verschillende renovatiescenario's. Ingenium ontwierp voor dit project alle technische installaties binnen het voorgestelde programma (HVAC, elektriciteit, sanitair, liften, speciale gassen) en verzorgt ook de opvolging tijdens uitvoering. Een aantal fasen zijn reeds uitgevoerd, andere zijn nog in uitvoering.