Studie opsplitsing energievoorzieningen Redevco

In opdracht van Redevco, vastgoedbedrijf en gebouwbeheerder die de volledige vastgoedportefeuille van GIB Immo overnam, werden voor enkele vestigingen van GB, Inno, Brico, Lunch Garden en Carrefour de opsplitsing van de energievoorzieningen bestudeerd. Bij de opdracht werden de nutsvoorzieningen voor verwarming, elektriciteit en water in kaart gebracht en werd een voorstel tot opsplitsing geformuleerd. Vervolgens werd voor enkele vestigingen een bestek opgesteld voor aanpassing van de aansluitingen en plaatsing van deelverbruikmeters.