Lidl Elsene - Ombouw tot een CO2 - neutrale winkel

Ingenium begeleidde Lidl Belgium bij de ombouw van hun filiaal te Elsene tot een ECO2logische winkel. Hierbij werden volgende deelstudies uitgevoerd:
  • Energetisch advies bij ombouw van het oude filiaal te Elsene tot een CO2-neutrale winkel.
  • Ontwerp van de elektrische uitrusting (laag- en hoogspanning) voor het nieuwe filiaal Lidl Elsene.
  • Ondersteuning bij werfopvolging tijdens uitvoering.
  • Ondersteuning en advies rond communicatie (naar publiek, naar pers…) voor het nieuwe filiaal Elsene.
  • Opmaak dossier en begeleiding tot erkenning van het Lidl filiaal te Elsene als GreenBuilding Partner door de Europese Unie.
  • Opvolging van het energieverbruik van het nieuwe filiaal en vergelijking van het werkelijke energieverbruik met het vooraf ingeschatte verbruik.