Woonzorgcentrum Markizaat (Parkdomein Mesen)

OCMW Lede heeft een woonzorgcentrum met 93 kamers ingeplant in het park van het voormalig kasteeldomein Mesen. Daarnaast is voorzien in een centrale keuken en een aantal gemeenschappelijke functies zoals onthaal, polyvalente ruimte, administratie,...Ingenium hield bij het ontwerp rekening met de eisen op vlak van comfort en huiselijkheid voor de bewoners. Bij dit project heeft OCMW Lede ook aandacht voor het energetisch aspect. Zo staat een warmtekrachtkoppeling in voor de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. De vrijgekomen warmte wordt in eerste instantie aan het sanitair warm water afgegeven. De basisbehoefte aan elektriciteit wordt verder gedekt via fotovoltaïsche cellen die elektriciteit produceren vanuit zonlicht. Ingenium bestudeerde de technische uitrusting en begeleidde de uitvoering.

Het nieuwe woonzorgcentrum ‘Markizaat’ werd officieel geopend op 23/01/2015.

Ingenium deed eveneens de haalbaarheidsstudie alternatieve energie en de EPB verslaggeving.

K-peil: 24
E-peil: 28