Implementatie warmtenet Inagro Rumbeke

Ingenium voerde een ontwerpstudie uit voor integratie van een biogas-WKK met warmtenet voor de site van INAGRO te Rumbeke-Beitem.

Het project omvatte de voorontwerp- en ontwerpstudie voor de integratie van een biogas-WKK (200 kWhth/170 kWelek), een warmtenet (1200 m) met warmtewisselaars voor aansluiting van een 7-tal gebouwen gelegen op de site, de hydraulische integratie van de warmtevoorziening in de bestaande stookplaatsen en de aanpassing en uitbreiding van de automatische regeling in de aan te sluiten gebouwen.