Duurzame energie en openbare verlichting op nieuw bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde

Eiland Zwijnaarde vormt een nieuw, 59 ha groot, duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein in het Zuiden van Gent. Ingenium onderzoekt in opdracht van de POM Oost-Vlaanderen de haalbaarheid van groene energie en duurzame openbare verlichting op dit bedrijventerrein.

De studie biedt Eiland Zwijnaarde een doorgedreven inzicht in technische opportuniteiten om duurzaam energie- en materiaalgebruik maximaal toe te passen. Passend in het project ECO2PROFIT wordt steeds gestreefd naar een minimale CO2-uitstoot.

Verhoogde isolatiepeilen, PV, warmtepompen, warmtenetten, centrale biomassa of WKK, performante koelinstallaties, duurzame materialen en gebouwcertificatie, … zijn enkele kenmerkende opportuniteiten om tot een duurzaam bedrijventerrein te komen.

De studie geeft per gebouwfunctionaliteit de technische en economische evaluatie van deze opportuniteiten en werkt deze uit in scenario’s.

Vanuit de voorgestelde scenario’s adviseert Ingenium de terreinbeheerder bij op het opstellen van bouwvoorschriften. Via het uitgiftebeleid kan het duurzaam bedrijventerrein ook effectief worden gerealiseerd.

Het rapport focust tot slot op specificaties voor duurzame openbare verlichting. De specificaties dienen als basis voor de verdere uitwerking van de openbare verlichting op Eiland Zwijnaarde. Eiland Zwijnaarde dient zo als inspiratie voor de ontwikkeling van andere bedrijventerreinen.