Haalbaarheidsstudie en renovatie stookplaatsen sporthal en sporttribune

In opdracht van het gemeentebestuur van Zulte heeft Ingenium de optimalisatie van de stookplaats in de sporthal en de sporttribune begeleid. Voorafgaand aan het ontwerp werd een energieaudit uitgevoerd waarbij de haalbaarheid van enkele alternatieve mogelijkheden werd beschouwd, dit zowel op energetisch als technisch vlak.

In de sporthal werd de warmteproductie volledig vernieuwd en vervangen door een stookinstallatie bestaande uit condenserende ketels voor de ruimteverwarming. Voor de sanitair warm waterproductie werd gekozen voor een afzonderlijke direct gasgestookte warmwaterbereider gecombineerd met een zonneboiler. De zonneboiler bestaat uit 18 m2 vacuümbuizen (type direct doorstroomd) verbonden met een buffervat van 1000 liter en levert een energiebesparing van 35 % op het energieverbruik voor de productie van sanitair warm water. De installatie is ontworpen conform de legionella-wetgeving. Ook in de sporttribune van het voetbal in Zulte zijn de stookplaats en de bijhorende productie van sanitair warm water vernieuwd. Om praktische redenen werd hier gekozen voor een gecombineerd systeem voor ruimteverwarming en productie van sanitair warm water. Er werd een condenserende ketel voorzien met bijhorende CV-boiler. Ingenium stond voor beide renovaties tevens in voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.