Matexi 4 fonteinen masterplan energie

Matexi ontwikkelt op de site 4 Fonteinen in Vilvoorde een project van ca. 1000 wooneenheden en ondersteunende diensten. Het masterplan wordt door EVR verder vorm gegeven. Ingenium werkt de mogelijke energieconcepten uit en vertaalt dit naar de bouwvelden die nog worden gerealiseerd.

Deze energieconcepten bestaat uit het opmaken van een vergelijkende studie die de haalbaarheid, duurzaamheid en de financiële impact van hernieuwbare energietechnieken voor het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen onderzoekt. Volgende energieconcepten zijn opgenomen in deze studie:

- Individuele gasketel als referentieconcept;

- Collectieve gasketels met combilus op hoge temperatuur, eventueel aangevuld met Zonneboiler en/of PV;

- Combinatie collectieve gasketels met collectieve wartmtepomp (BEO) op hoge temperatuur, ventueel aangevuld met Zonneboiler en/of PV;

- Collectieve warmtepomp (BEO) met combilus op hoge temperatuur, eventueel aangevuld met Zonneboiler en/of PV;

- Collectieve warmtepomp (BEO) met combilus op lage temperatuur en boosterwarmtepompen, eventueel aangevuld met PV;