Oosterweelverbinding - Laagspanningsdistributie en PV-integratie

Jacops NV realiseert in opdracht van BAM en AWW een eerste fase van de Oosterweelverbinding op linkeroever. Electrium en Ingenium werden door Jacobs NV aangesproken voor technisch advies m.b.t. de elektrische integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen (“PV”) in geluidsmuren en de elektrische distributie van de openbare verlichting en verzekerde voeding van de signalisatie.

We treden op als klankbord én onafhankelijk adviseur bij het zoeken naar de meest geschikte concepten.

Omdat het vermogen van de fotovoltaïsche installatie omwille van de lengte van de geluidsmuur verspreid is over een zeer grote afstand, was de specifieke uitdaging hier het beperken van het energieverlies en de keuze voor het juiste spanningsniveau. Ook bij het realiseren van een bedrijfszekere voeding van de openbare verlichting, die gerealiseerd wordt met LED-armaturen van Schreder, zijn de grote afstanden cruciaal bij het dimensioneren van beveiligingen en kabels.