VEA - EPB 2.0

Deze opdracht omvat het uitwerken van een alternatieve piste voor de huidige EPB-rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen.  De methode is initieel bedoeld voor innovatieve energietechnieken en systemen, maar zou ook van toepassing kunnen zijn voor projecten waar de huidige EPB-rekenmethode onvoldoende rekening houdt met de project specifieke situatie. In deze studie maakt INGENIUM de evaluatie van de huidige EPB-eisen en geeft voorstellen voor een  alternatieve aanpak.

 

Deze opdracht omvat het uitwerken van een alternatieve piste voor de huidige EPB-rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen.  De methode is initieel bedoeld voor innovatieve energietechnieken en systemen, maar zou ook van toepassing kunnen zijn voor projecten waar de huidige EPB-rekenmethode onvoldoende rekening houdt met de project specifieke situatie. In deze studie maakt Ingenium de evaluatie van de huidige EPB-eisen en geeft een 3 voorstellen voor een  alternatieve aanpak. Hierbij worden aangereikte ideeën en aanbevelingen afgetoetst met eigen ervaringen inzichten uit diverse niet-residentiële projecten.

De studie biedt een antwoord op de beperkingen van de huidige EPB-(reken)methodiek in het licht van de huidige zeer energie-efficiënte gebouwen en technieken en met een blik op de toekomst van energiepositieve gebouwen.

De studie bouwt verder op de inzichten en resultaten van Bauphi rond een referentiekader betreffende gelijkwaardigheid op gebouwniveau en op de voorstellen van BPIE met betrekking tot ontwikkeling van het nieuwe EPB-kader voor EPB2.0