HEAT 4 PRESIDENT

Heat 4 President wenste de slaagkans voor de aansluiting van bestaande meergezinswoningen op een warmtenet te vergroten. Naast technische en economische elementen werden ook juridische en psychologische factoren opgenomen. Heat 4 President werd door Ingenium samen met projectpartners Beauvent en Ecompany uitgewerkt.

Binnen het consortium inventariseerde Ingenium de technische realiteit in meersgezinswoningen, en ontwikkelde Ingenium een prehaalbaarheidstool op basis van GIS-inventarisatie en -verwerking (warmtevraagkaarten, gebouwtypologie, warmtezonering). Mogelijke warmtetarificatie-formules werden geanalyseerd, detailverbruiksprofielen van warmte en de bijhorende impact op aansluitontwerp werden ontleed. Ook soft skills, zoals de trajectbegeleiding van inwoners bij omschakeling naar een warmtenet (3 cases), werd door Ingenium binnen Heat 4 President opgebouwd.

Het project werd ondersteund door het MIP, het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van i-Cleantech Vlaanderen en werd eind 2018 afgesloten.