Extensa - RIVA

Dit project betreft een nieuwbouw appartementsgebouw met 139 wooneenheden in Brussel tussen de Willebroekkaai en de Akenkaai, recht tegenover Tour en Taxis aan de andere kant van het kanaal.

Extensa Riva omvat een gemeenschappelijke ondergrondse parking van 1 bouwlaag waarop 3 woongebouwen F1, F2 en F3 komen te staan. F1 omvat 54 appartementen, 2 casco horecazaken en 1 casco handelsruimte; F2 omvat 23 appartementen 1 handelsruimte; F3 omvat 63 appartementen en 3 casco kantoren. Zeer kenmerkend voor dit project is dat er tussen de blokken F1 en F2 enerzijds en F3 anderzijds er een nieuwe brug voor voetgangers en bussen komt om een betere verbinding te creëren tussen het Noord Station en Tour en Taxis.

De appartementen zijn conform de Brussel Passief eisen van 2015. Naast de doorgedreven isolatie en luchtdichtheid wordt elk appartement uitgerust met een individuele woningventilatieluchtgroep met een warmteterugwinning met hoog rendement. De luchtkanalen zijn van het ingestorte type. Voor de verwarming staat een centrale stookplaats met condenserende gasketels in welke ondersteund wordt door 3 gebouwgebonden zonneboilerinstallaties. Elk appartement heeft ongeveer 1,5m² absorber oppervlakte. De verdeling van het cv water wordt verdeeld door een 2 pijps combilus doorheen de gemeenschappelijke delen en ter hoogte van het appartement zorgt een etagestation voor de productie van sanitair warm water en de afrekening van de verbruiken cv en sanitair warm water.

In dit project wordt regenwaterrecuperatie toegepast in combinatie met een pluviasysteem. Het regenwater wordt hierbij aangewend voor de spoeling van de toiletten. Daarnaast bestaat een deel van het dak uit groendak.