Energiezorg Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap besliste om als voorbeeldfunctie, in het kader van het halen van de Kyoto-doelstellingen, een studieopdracht energiebeheer van de grootste of meest energieverbruikende overheidsgebouwen uit te voeren.

Ingenium heeft enerzijds een energieboekhouding opgestart voor het geheel van 250 overheidsgebouwen. Anderzijds werden voor 105 grote overheidsgebouwen (o.a. musea, concertgebouwen, kantoorgebouwen, onderzoekscentra, verblijfscentra, ...) energieaudits uitgevoerd met bepaling van de voornaamste energiebesparende maatregelen en investeringen.

Aansluitend op deze studie heeft Ingenium de uitvoering van enkele energiebesparende projecten begeleid. Ingenium heeft onder meer een typebestek voor onderhoud van de HVAC installaties opgesteld.