Renovatie Consciencegebouw

Het Consciencegebouw in Brussel is eigendom van AXA Belgium nv en wordt gehuurd door de Vlaamse overheid. In opdracht van AXA Belgium nv wordt het gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de principes van 'Het Nieuwe Werken', met als belangrijkste kenmerken:
  • Een open en toegankelijk gebouw met informele en formele ontmoetingsplaatsen.
  • Een aangepast cateringconcept.
  • Nieuwe communicatie netwerken.
  • Voldoende vergaderfaciliteiten.
  • Op comfort en bezetting afgestemde energiezuinige technische installaties.
Ingenium ontwerpt en bestudeert in dit renovatieproject de nodige aanpassingen en vernieuwingen aan de bestaande technische installaties (verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, elektriciteit sterk- en zwakstroom) om na de uitvoering een optimaal comfort te garanderen aan de gebruikers, met energiezuinige installaties die de hogere bezettingsgraad aankunnen.
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de rest van het gebouw tijdens elke fase in gebruik blijft. Als eerste fase wordt een nieuwe computerzaal ingericht in het gebouw, om tijdens het volgende renovatietraject telkens gefaseerd te kunnen omschakelen van de bestaande naar de nieuwe computerzaal.
 
Het renovatieproject is onderhevig aan een Breeam certificatie met als ambitie een score 'excellent'. De nodige maatregelen hiervoor worden door Ingenium uiteraard meegenomen bij het ontwerp van de technische installaties, en daarnaast voeren wij ook daglicht- en comfortsimulaties uit. Bij oplevering en na ingebruikname zal Ingenium tenslotte een Commissioning traject toepassen op de vernieuwde technische installaties.