Consultancy onderhoud zwakstroominstallaties, CCN Brussel

Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenste een betere dienstverlening bij het onderhoud van zijn telefooncentrales, brandcentrale, toegangscontrole en camerabewakingssysteem. Ingenium schreef hiertoe een bestek waarin Service Level Agreements werden opgenomen ten aanzien van de dienstverlening.

De benadering van SLA's vanuit een IT-visie had een grote toegevoegde waarde. Het niveau van de dienstverlening is via de voorziene SLA-rapportering inmiddels sterk verhoogd.