St-Amandscollege Kortrijk - Studie nutsvoorzieningen

Het Sint-Amandscollege te Kortrijk, ondergaat een grondige vernieuwing van de gebouwensite. Ingenium onderzocht in de studie de mogelijkheden tot aansluiting van de nieuwe en de te vernieuwen gebouwen op de huidige nutsinfrastructuur, in relatie tot het masterplan. Hierbij diende rekening gehouden te worden met de verschillende deelprojecten, met elk een eigen timing en betrokken partijen.
 
De opdracht bestond uit de inventarisatie van de bestaande nutsvoorzieningen (gas – elektriciteit –water) voor de huidige gebouwen en het bepalen van huidige en toekomstige energie- en waterverbruiken en vermogens. Van daaruit werd een masterplan uitgewerkt voor inplanting en uitbating van de toekomstige nutsvoorzieningen op de site. Hierbij werd ook rekening gehouden en een oplossing geboden voor de problemen met de huidige nutsvoorzieningen.