Ancienne Belgique – Ontwerp HVAC en WKK installatie

Ingenium ontwerpt de nieuwe warmteproductie in de Ancienne Belgique, Brussel. Een warmtekrachtkoppeling vormt het nieuwe hart van de energielevering in het concertgebouw. Gezien de gebouwfunctie, worden hoge akoestische eisen opgelegd aan de technische installaties.

Ingenium voerde in opdracht van het Facilitair Bedrijf en het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) de haalbaarheidsstudie uit voor de gebouwen van Ancienne Belgique in Brussel. In deze studie werden onder meer een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), PV-panelen, recuperatie van regenwater voor onder meer toiletspoeling en de mogelijkheden voor een groendak bekeken. Op basis van deze studie besliste het Facilitair Bedrijf om de WKK-installatie te realiseren in combinatie met een reeds geplande stookplaatsrenovatie.

Ingenium ontwierp vervolgens de installaties voor de nieuwe warmteproductie in de Ancienne Belgique, maakte het aanbestedingsdossier op en volgende de werkzaamheden op, waarbij een warmtekrachtkoppelingsinstallatie van 30 kWe werd geïntegreerd in de stookplaats. Gezien de gebouwfunctie, werden hoge akoestische eisen opgelegd aan de technische installaties. De nodige HVAC-installaties werden eveneens aangepast om optimaal van de nieuwe warmteproductie te kunnen profiteren (ombouw van constant naar variabel debiet van de verwarmingsinstallatie).