Dumobil - energiestudie

Projectontwikkelaar Dumobil wenst zijn huidige kantoor sterk uit te breiden en te integreren in een duurzame nieuwe kantooromgeving op de bestaande site in Tielt.

Op basis van een voorstudie met dynamische simulaties door INGENIUM werd de keuze gemaakt om duurzame technieken zoals een geothermische warmtepomp, klimaatplafonds, ... te integreren in het gebouw.

Aanvullend werd door INGENIUM ook aangetoond via zon- en comfortsimulaties op welk locaties zonnewering wordt aanbevolen om het binnencomfort te garanderen.

Tot slot voerde INGENIUM ook de warmteverlies- en koellastberekeningen uit voor dimensionering van de warmtepomp en afgifte elementen in het gebouw.