Evaluatie restwarmtebronnen Antwerpen, cluster Zuid

Ingenium adviseerde Fluvius bij het analyseren en evalueren van de potentiële hoge en lage temperatuur restwarmtebronnen in het Zuiden van de stad Antwerpen. Dit als warmtebron voor de warmtenetten van Nieuw-Zuid en Blue Gate Antwerp en hun omgeving.

Er werd gekeken naar zowel technische, financieel-economische, EPB-technische aspecten als qua duurzaamheid.