UZ Leuven campus Gasthuisberg Actualisatie energieplan 2022

UZ Leuven campus Gasthuisberg diende zijn energieplan te actualiseren voor de periode 2022-2026. Ingenium heeft het initieel energieplan opgesteld in 2006 en heeft dit inmiddels 3 maal geactualiseerd (2010, 2014 en 2018). Ingenium werd ook voor deze nieuwe actualisatie aangesteld.

De focus lag onder andere op een update van de maatregelen uit de vorige actualisaties, een grootschalige stookplaatsrenovatie, recuperatie van een aantal bestaande restwarmtestromen (rechtstreeks en via warmtepompen), verlagen van de temperatuur van de sanitair warm water productie en distributie, relightingprojecten en grootschalige PV-installaties.

De actualisatie werd conform verklaard voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.