Risk analyses

De techniek evolueert razendsnel. Wat vandaag de oplossing voor de toekomst is, kan overmorgen al achterhaald zijn. Het team Risk & Resilience binnen Ingenium brengt via sensitiviteitsanalyse de toekomstige risico’s van een energieproject in kaart en stelt flexibele oplossingen voor die futureproof zijn.

Die flexibiliteit kan over verschillende aspecten gaan. Zo is de gebruikte brandstof – en de kostprijsevolutie, beschikbaarheid, overheidsondersteuning – een cruciale factor in de TCO voor een bepaalde energieoplossing. Een gebouw enkel op biogas verwarmen, houdt bijvoorbeeld een risico in als de gasprijs in de toekomst sterk zou stijgen. Warmtenetten zijn echter wél futureproof. Waar ze vandaag meestal gebruikmaken van de recuperatiewarmte van afvalcentrales, kunnen ze in de toekomst ook door een ándere warmtebron worden gevoed.

Een andere parameter is de mogelijkheid om in de toekomst de installatie te renoveren, te repareren of uit te breiden. Zeker bij grote en complexe projecten zoals ziekenhuizen of gebouwen die casco worden opgeleverd, is het belangrijk om bij het initiële ontwerp van de technische installaties al rekening te houden met functiewijzigingen en evoluties in het gebouwvolume.

De concepten en scenario’s die Ingenium voorstelt, houden steeds rekening met mogelijke risico’s en evoluties. Schommelingen van de prijs van grondstoffen of onderhoud en scenario’s voor de evolutie van de gebouwen al van bij de start incalculeren, maakt een project futureproof.