Nutsvoorzieningen Visserijkade, Zeebrugge

Ingenium vervangt de elektrische kasten die gebruikt worden door de NV Visveiling om de vissersboten tijdens hun verblijf in de haven van stroom te voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde normen, en wordt bovendien een cash-free betalingssysteem geïmplementeerd voor elektriciteit en water.

In opdracht van Stad Brugge worden de nutsvoorzieningen op de visserijkade in Zeebrugge vernieuwd. Het gaat om 10 elektrische kasten met telkens twee aansluitingen en 10 tappunten voor water die gebruikt worden door de vissersschepen die aanleggen aan de Visserijkade. De gebruiker van deze installatie is de NV Visveiling.

De bestaande elektrische kasten zijn niet voorzien van registratie van elektrisch vermogen of van waterverbruik, noch van een registratie van de gebruiker. Het opzet is om over te gaan op een cash-free betalingssysteem, waar enkel geregistreerde gebruikers elektriciteit of water kunnen afnemen.

Om dit te realiseren zal een intelligent stuur- en controlesysteem geïmplementeerd worden, dat toelaat om op vraag van een gebruiker elk voedingspunt individueel te activeren. Daarnaast zullen de door vorst beschadigde waterleidingen vervangen worden door een vorstbestendig systeem, en worden nieuwe elektrische kabels voorzien naar alle voedingspunten.

De ontwerpfase van dit project werd recentelijk gefinaliseerd.