24/10/2023

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave

Met het in werking treden van de nieuwe (versterkte) regelgeving voor ondernemingen vanaf eind 2022 moeten organisaties, nu vaker dan vroeger, verplicht over een conform verklaard Energieplan of Energieaudit beschikken. Ook ziekenhuizen vallen meestal onder deze nieuwe regelgeving.

Het toepassingsgebied is immers sterk uitgebreid en ook de drempelwaarden voor zo’n plan of audit is immers sterk gewijzigd:

  • > 0,1 PJ finaal energieverbruik per jaar voor een Energieplan
  • > 0,05 PJ finaal energieverbruik per jaar voor een Energieaudit
  • > 0,02 PJ finaal energieverbruik per jaar voor een Energiebalans

Ingenium begeleidde afgelopen jaar al een aantal ziekenhuizen bij de opmaak van hun energieplan of energieaudit. We maken u graag wegwijs in de gevolgen voor úw ziekenhuis.

WAT IS HET WETTELIJK KADER ROND HET ENERGIEBELEID?

De versterkte regelgeving voor ondernemingen is in werking getreden eind 2022. Sinds 2023 moeten daarom heel wat ondernemingen voldoen aan een aantal verplichtingen rond energie rapportering.

Energie-intensieve ondernemingen die méér dan 0,1 PJ finaal per jaar verbruiken, moesten reeds over een conform verklaard Energieplan beschikken vóór eind 2022. Het Energieplan zal ook iedere 4 jaar geactualiseerd moeten worden.

In deze regelgeving werd ook de verplichting van een energieaudit toegevoegd. Ondernemingen, waaronder ook veel ziekenhuizen, die méér dan 0,05 PJ finaal per jaar verbruiken moeten vanaf april 2023 over een energieaudit beschikken. Deze audit moet eveneens iedere 4 jaar geactualiseerd worden.

Daarbovenop moeten alle grote ondernemingen (> 250 FTE OF jaaromzet > 50 miljoen € én balanstotaal > 43 miljoen €) – ongeacht hun energieverbruik – ook over een energieaudit beschikken sinds 1 april 2023.

Ondernemingen met een finaal energieverbruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten een Energiebalans opmaken en vierjaarlijks actualiseren.

WAT BETEKENT 0,1 PJ FINAAL ENERGIEVERBRUIK?

De grenswaarde van 0,1 PJ finaal komt ongeveer overeen met een elektriciteitsverbruik van 27.800 MWh. Het finaal energieverbruik wordt bepaald door alle energieverbruiken samen te tellen. Als het jaarverbruik voor uw ziekenhuis dus in de buurt van of hoger dan de helft van bovenstaande energieverbruiken liggen (bvb. 15.000 MWh elektriciteit en 15.000 MWh aardgas), dan is de kans groot dat uw ziekenhuis een energieplan zal moeten laten opmaken.

Zitten uw verbruiken in de buurt van 7.500 MWh elektriciteit en 7.500 MWh aardgas, dan zal uw onderneming een energieaudit moeten laten maken.

WAT IS EEN ENERGIEPLAN ?

Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik in uw ziekenhuis kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13 % na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar worden uitgevoerd. Dit zijn meestal energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Voor de maatregelen met een langere terugverdientijd kan de keuze gemaakt worden om u als ziekenhuis toch te engageren om deze uit te voeren.

Een ziekenhuis dient zijn energieplan ter conformverklaring in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), dat het energieplan dan beoordeelt.

WAT IS EEN ENERGIEAUDIT ?

Een energieaudit is gelijkaardig als een Energieplan en bevat een overzicht van het energiegebruiksprofiel van de gebouwen en een lijst met maatregelen die het energieverbruik in uw ziekenhuis kunnen verminderen. Ook hier moeten alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13 % na belastingen hebben, uiterlijk binnen de drie jaar worden uitgevoerd. Dit zijn meestal energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Voor de maatregelen met een langere terugverdientijd kan de keuze gemaakt worden om u als ziekenhuis toch te engageren om deze uit te voeren.

De energieaudit dient ingegeven te worden op een webapplicatie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), dat de energieaudit dan beoordeelt.

NOG ANDERE VERPLICHTINGEN WAAR EEN ZIEKENHUIS AAN MOET VOLDOEN?

Er is heel wat gewijzigd omtrent de nieuwe regelgevingen voor grote energieverbruikers. Hieronder vallen ook de ziekenhuizen die aan verschillende verplichtingen moeten voldoen. We lijsten ze hier even voor je op:

  • Publieke instellingen, waaronder ook ziekenhuizen zijn verplicht om vanaf 1 januari 2024 te beschikken over een EPC-NR.
  • Sinds 25 juni 2023 zijn gebouwen met een elektriciteits-afname > 1.000 MWh/jaar / EAN aansluiting verplicht om zonnepanelen te installeren. Deze verplichte hoeveelheid kWp is afhankelijk van de hoeveelheid dakoppervlak
  • Een Klimaatplan moet verplicht opgemaakt worden voor grote ondernemingen (kmo-definitie) en/of energie-intensieve (> 0,1PJ energieverbruik) steunaanvragende ondernemingen. In dit Klimaatplan wordt beschreven hoe de betrokken vestiging van de onderneming de transitie zal maken richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Gezien er veel synergiën zijn in de studies rond deze energie verplichtingen, kan Ingenium deze onderzoeken combineren in één geïntegreerde energiestudie. Zo beschikt uw ziekenhuis in 1 studie over de wettelijk verplichte energieplan / energieaudit én over het verplichte EPC-NR certificaat, inclusief een stappenplan voor uitrol van zonnepanelen afgetoetst aan de wettelijke verplichtingen.

Had je graag meer info gewild voor jouw ziekenhuis en de verplichtingen waaraan je moet voldoen? Neem contact op met onze expert Nico Vandewiele via nico.vandewiele@ingenium.be of bel naar 050 40 45 30.

Downloads

No items found.

Neem contact met onze expert

Nico Vandewiele

Gerelateerde nieuwsberichten

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave
in de kijker
24/10/2023

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave

Met het in werking treden van de nieuwe (versterkte) regelgeving voor ondernemingen vanaf eind 2022 moeten organisaties, nu vaker dan vroeger, verplicht over een conform verklaard Energieplan of Energieaudit beschikken. Ook ziekenhuizen vallen meestal onder deze nieuwe regelgeving.
Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen
in de kijker
19/2/2024

Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen

De campus Sint-Jan te Genk, onderdeel van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), bestaat vandaag uit ongeveer 100.000m² vloeroppervlak. Op termijn plant het ziekenhuis daarbij nog meerdere uitbreidingen. Verschillende nieuwe gebouwen waaronder een parkeergebouw, een nieuw kritisch blok, een nieuw energiegebouw, een nieuwe verpleegblok, … zullen worden toegevoegd aan de site.
Stapsgewijs een fossielvrije campus creëren? KU Leuven is alvast op weg!
in de kijker
2/3/2023

Stapsgewijs een fossielvrije campus creëren? KU Leuven is alvast op weg!

Campus Gasthuisberg omvat naast het universitair ziekenhuis een groot aantal gebouwen van de KU Leuven gericht op onderzoek en onderwijs van de Faculteit Geneeskunde.