19/2/2024

Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen

Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen

De campus Sint-Jan te Genk, onderdeel van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), bestaat vandaag uit ongeveer 100.000m² vloeroppervlak. Op termijn plant het ziekenhuis daarbij nog meerdere uitbreidingen. Verschillende nieuwe gebouwen waaronder een parkeergebouw, een nieuw kritisch blok, een nieuw energiegebouw, een nieuwe verpleegblok, … zullen worden toegevoegd aan de site.

Deze uitbreiding zorgt voor een nieuwe ruimtelijke visie van de (toekomstige) site. Met deze nieuwe insteek grijpt ZOL de kans om de nutsinfrastructuur kritisch te beoordelen en aan te passen naar de toekomstige situatie. Ook het bestaande ziekenhuis wordt mee geïntegreerd in deze nieuwe aanpak. Vooral de warmte-, koude- en stoomproductie en -verdeling zullen hier een belangrijk onderdeel van uitmaken.

HUIDIGE WARMTEPRODUCTIE-INSTALLATIE

Momenteel beschikt ZOL reeds over een historische, maar innovatieve, centrale warmteproductie-installatie. Deze werd toen al gezet op basis van grote centrale warmtepompen. Vandaag de dag wordt echter nog steeds een aanzienlijk deel van de verwarming en warmwaterproductie geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Dit is vaak nog steeds het geval in de meeste ziekenhuizen in België.

GEFASEERDE MASTERPLANVISIE

Om de nutsvoorzieningen te laten voldoen aan de toekomstige noden en wensen van de site werd een concreet en gefaseerd masterplanvisie voor de warmte- en koudeproductie en -verdeling op de campus uitgewerkt. Het uitgangspunt van het masterplan is om een duurzame en energiezuinige energie-infrastructuur te voorzien. Dit betekent een infrastructuur die volledig gebaseerd is op hernieuwbare bronnen en die consequent kan toegepast worden in alle nieuwe én bestaande gebouwen. De uitrol van deze infrastructuur in het bestaande ziekenhuis zal gefaseerd verlopen en zal zo het ziekenhuis en de volledige site stap voor stap verduurzamen. Finaal zal het ziekenhuis kunnen afstappen van de huidige deels fossiele warmteproductie.

Tijdens de uitwerking van dit masterplan werd ook veel aandacht geschonken aan de bedrijfszekerheid van het ziekenhuis. Er werden ontwerprichtlijnen voor de gebouwontwerpers opgesteld zodat elk deelproject, zowel van de nieuwe gebouwen als de geplande renovatieprojecten, consequent kan opgenomen worden in het globale energiemasterplan voor warmte en koude.

Graag meer info gewenst over een mogelijk masterplan voor jouw gebouw of site? Contacteer gerust onze expert Joris Dedecker via joris.dedecker@ingenium.be of 050 40 45 30.

Downloads

No items found.

Neem contact met onze expert

Joris Dedecker

Gerelateerde nieuwsberichten

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave
in de kijker
24/10/2023

Energieplan of energieaudit is voor veel ziekenhuizen een verplichte opgave

Met het in werking treden van de nieuwe (versterkte) regelgeving voor ondernemingen vanaf eind 2022 moeten organisaties, nu vaker dan vroeger, verplicht over een conform verklaard Energieplan of Energieaudit beschikken. Ook ziekenhuizen vallen meestal onder deze nieuwe regelgeving.
Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen
in de kijker
19/2/2024

Globaal energiemasterplan geeft ziekenhuis Oost-Limburg de kans om gefaseerd over te schakelen naar hernieuwbare bronnen

De campus Sint-Jan te Genk, onderdeel van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), bestaat vandaag uit ongeveer 100.000m² vloeroppervlak. Op termijn plant het ziekenhuis daarbij nog meerdere uitbreidingen. Verschillende nieuwe gebouwen waaronder een parkeergebouw, een nieuw kritisch blok, een nieuw energiegebouw, een nieuwe verpleegblok, … zullen worden toegevoegd aan de site.
Stapsgewijs een fossielvrije campus creëren? KU Leuven is alvast op weg!
in de kijker
2/3/2023

Stapsgewijs een fossielvrije campus creëren? KU Leuven is alvast op weg!

Campus Gasthuisberg omvat naast het universitair ziekenhuis een groot aantal gebouwen van de KU Leuven gericht op onderzoek en onderwijs van de Faculteit Geneeskunde.