03 juni 2020

Hoe duurzaamheid ook in labo's en cleanrooms doorgetrokken wordt

Enkele jaren geleden werd Ingenium lid van EGNATON, de Europese vereniging die de referentie wil zijn voor de ontwikkeling van duurzame laboratoria.

Hoe duurzaamheid ook in labo's en cleanrooms doorgetrokken wordt

De energetische en milieu-impact zo laag mogelijk houden, is al meer dan 50 jaar het streefdoel in de ontwerpen en adviezen van Ingenium. Hierbij houden we rekening met alle aspecten van een bouwproject. Van veiligheid, architecturale visie, normen en wetten over bedrijfszekerheid tot de budgettaire randvoorwaarden.

Al verschillende jaren bouwt Ingenium kennis en expertise op in het ontwerpen van cleanrooms voor bijvoorbeeld ziekenhuisapotheken of voedingsindustrie en laboratoria voor onder andere chemische, biologische en biotech-onderzoeksfaciliteiten. En ook in deze ontwerpen is duurzaamheid doorweven in al de bovengenoemde aspecten. Dit echter met de randvoorwaarde dat veiligheid van de mensen, de omgeving en het product domineert.  Maar steeds met de nodige aandacht voor het vermijden van overgedimensioneerde, (regel)technisch onoverzichtelijke installaties die zowel in investerings- als exploitatiekost onverantwoord zijn ten opzichte van gebruiker, milieu en maatschappij.

Vanuit deze gedachte en met de eigen kennis en kunde in de rugzak engageerde Ingenium zich enkele jaren geleden bij EGNATON. De van oorsprong Duitse organisatie heeft intussen bijna 100 leden waaronder voornamelijk universiteiten, architecten- en ontwerpbureaus en industriële experten. Ze streeft naar lagere life-cycle kosten en verlengde levensduur van laboratoria, verhoogde veiligheid, positieve invloed op gezondheid van gebruikers en omgeving en het sterk verminderen van de effecten op het milieu.

Ingenium maakt actief deel uit van werkgroepen rond energie-efficiëntie en ventilatie in laboratoria, twee sleuteldomeinen binnen de duurzame visie.

Via deze organisatie kan Ingenium verder een steentje bijdragen aan een duurzamere (labo) toekomst en via kennisverzameling en -deling ook de eigen klanten beter begeleiden en adviseren.

Meer weten over onze duurzame labo- en cleanroomprojecten en de samenwerking met EGNATON? Contacteer dan onze expert labo’s & cleanrooms Koen Van Canneyt – koen.vancanneyt@ingenium.be