23 september 2021

Heat mapping & district heating simulation tool

Onze director innovation & sustainability Pedro Pattijn was aanwezig op het IBPSA congres BS2021 in Brugge. Daar gaf hij een presentatie over ‘Heat mapping & district heating simulation tool’.

Heat mapping & district heating simulation tool

Heat mapping

Heat mapping is het opmaken van een warmtezoneringskaart. Dit is het definiëren van de economisch meest interessante optie voor verduurzaming van de warmtevoorziening op basis van de verwachtte toekomstige warmtevraag voor alle gebouwen in een stad. De kaart omvat een opdeling van de gebouwen in categoriën : collectief verwarmen, individueel verwarmen,… .

District heating

District heating is het uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie voor een warmtenet en het ontwerp van warmtenetten.

Meer info?

De presentatie van Pedro Pattijn kan je terugvinden op onze website bij documenten.

Voor meer info kan je terecht bij Thomas Koch: 050/40 45 30 of via thomas.koch@ingenium.be en Joris Dedecker 050/40 45 30 of via joris.dedecker@ingenium.be.