18 september 2023

Verouderd patrimonium? Wacht niet tot je gebruiker vertrekt!

Hybride werken na corona, steeds strengere energienormen van de overheid, hogere comforteisen van de gebruiker en de beschikbaarheid van performantere en duurzamere gebouwen voor onder meer verwarming en ventilatie. Op het snijpunt hiervan liggen momenteel aanzienlijke kansen om gebouwen van 15 à 20 jaar en ouder CO2-neutraal te maken, en meteen ook het comfort te verhogen.

 

Verouderd patrimonium? Wacht niet tot je gebruiker vertrekt!

Het gebouw is nog in gebruik? Geen probleem, als je de renovatie doordacht en gefaseerd aanpakt. Op basis van een energieaudit en een haalbaarheidsstudie tonen we aan met welke ingrepen je het meest energie bespaart en zo kostenefficiënt mogelijk werkt. Na de renovatie bewaken sensoren het binnencomfort om snelle bijsturingen mogelijk te maken. De technieken zijn future proof, en kunnen flexibel inspelen op nieuwe behoeften die vandaag misschien nog niet gekend zijn. Is zo’n renovatie duur? De verminderde CO2-uitstoot gecombineerd met de verhoogde werktevredenheid van de medewerkers – en dus minder absenteïsme – zorgt ervoor dat de investering in ongeveer 10 jaar wordt terugverdiend!

Wil je weten hoe AG insurance dit heeft aangepakt? Lees alles hier.

Hieronder lees je enkele voorbeelden van 'Building Upgrades'.