De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.‍

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Gent

LOCATIE

Gent

PERIODE STUDIE

okt 2023

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.

Historische Context en Erfgoedwaarde

De Bijlokesite is een lappendeken van historische gebouwen met uiteenlopende functies en leeftijden. Echter, hun gemeenschappelijke zwakte ligt in de beperkte energie-efficiëntie en de aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van verwarming. De uitdaging is om deze gebreken aan te pakken zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de unieke historische atmosfeer te behouden.

Integratie van duurzame energiebronnen

Een belangrijke stap in het project is het in kaart brengen en valoriseren van mogelijkheden om de bouwschil te isoleren zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de biodiversiteit van de site. In het bijzonder wordt hierbij het potentieel voor geothermie gedetailleerd onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met de rijke archeologische geschiedenis van de site. Daarnaast wordt er actief gezocht naar geschikte locaties voor lucht-water warmtepompen, met minimale impact op het uiterlijk van de gebouwen en een laag akoestisch effect op de parkomgeving.

Een essentieel aspect van het project omvat het in kaart brengen van de verschillende energiebronnen op de site. Deze bronnen worden vervolgens geïntegreerd in drie fossielvrije concepten. Deze concepten worden onderworpen aan een grondige beoordeling op zowel energetisch als financieel vlak, met het oog op maximale duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Langetermijnvisie en -concept

De ultieme doelstelling van deze studie is het opstellen van een langetermijnvisie en -concept voor de Bijlokesite: het streven naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, verbeterd binnencomfort, verhoogde hernieuwbare energieproductie en het klaarmaken van de gebouwen voor de komende 50 jaar. Tijdens dit proces wordt een langetermijndoel vastgesteld, met tussenstappen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op korte termijn, zoals EPC NR energielabel, verplichte PV-installaties, en renovatieverplichtingen.

Een cruciaal aspect van het project is de nauwe samenwerking met eigenaren, beheerders en gebruikers op de site. Door gezamenlijke inspanningen worden niet alleen duurzame doelen bereikt, maar wordt ook voldaan aan de behoeften en verplichtingen van alle betrokken partijen.

De Bijlokesite staat op het punt een voorbeeld te worden van hoe historische locaties kunnen evolueren naar duurzame, energiezuinige ruimtes zonder afbreuk te doen aan hun unieke erfgoedwaarde. Deze gezamenlijke inspanning van de Stad Gent en Hogeschool Gent belooft niet alleen een betere toekomst voor de site, maar ook een inspiratiebron voor soortgelijke projecten.

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.‍

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Gent

LOCATIE

Gent

PERIODE STUDIE

okt 2023

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.

Historische Context en Erfgoedwaarde

De Bijlokesite is een lappendeken van historische gebouwen met uiteenlopende functies en leeftijden. Echter, hun gemeenschappelijke zwakte ligt in de beperkte energie-efficiëntie en de aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van verwarming. De uitdaging is om deze gebreken aan te pakken zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de unieke historische atmosfeer te behouden.

Integratie van duurzame energiebronnen

Een belangrijke stap in het project is het in kaart brengen en valoriseren van mogelijkheden om de bouwschil te isoleren zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de biodiversiteit van de site. In het bijzonder wordt hierbij het potentieel voor geothermie gedetailleerd onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met de rijke archeologische geschiedenis van de site. Daarnaast wordt er actief gezocht naar geschikte locaties voor lucht-water warmtepompen, met minimale impact op het uiterlijk van de gebouwen en een laag akoestisch effect op de parkomgeving.

Een essentieel aspect van het project omvat het in kaart brengen van de verschillende energiebronnen op de site. Deze bronnen worden vervolgens geïntegreerd in drie fossielvrije concepten. Deze concepten worden onderworpen aan een grondige beoordeling op zowel energetisch als financieel vlak, met het oog op maximale duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Langetermijnvisie en -concept

De ultieme doelstelling van deze studie is het opstellen van een langetermijnvisie en -concept voor de Bijlokesite: het streven naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, verbeterd binnencomfort, verhoogde hernieuwbare energieproductie en het klaarmaken van de gebouwen voor de komende 50 jaar. Tijdens dit proces wordt een langetermijndoel vastgesteld, met tussenstappen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op korte termijn, zoals EPC NR energielabel, verplichte PV-installaties, en renovatieverplichtingen.

Een cruciaal aspect van het project is de nauwe samenwerking met eigenaren, beheerders en gebruikers op de site. Door gezamenlijke inspanningen worden niet alleen duurzame doelen bereikt, maar wordt ook voldaan aan de behoeften en verplichtingen van alle betrokken partijen.

De Bijlokesite staat op het punt een voorbeeld te worden van hoe historische locaties kunnen evolueren naar duurzame, energiezuinige ruimtes zonder afbreuk te doen aan hun unieke erfgoedwaarde. Deze gezamenlijke inspanning van de Stad Gent en Hogeschool Gent belooft niet alleen een betere toekomst voor de site, maar ook een inspiratiebron voor soortgelijke projecten.

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.‍

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Gent

LOCATIE

Gent

PERIODE STUDIE

okt 2023

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent, doordrenkt van een rijke geschiedenis en gevarieerde architectuur, vormt een unieke uitdaging in de zoektocht naar een duurzame toekomst. De diversiteit in het gebruik, de eigendom en de leeftijd van de gebouwen op de site maakt het energetisch optimaliseren en fossielvrij verwarmen een complexe taak. Desondanks bundelen de Stad Gent en Hogeschool Gent hun krachten om een doordacht plan op te stellen, met speciale aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de gebouwen.

Historische Context en Erfgoedwaarde

De Bijlokesite is een lappendeken van historische gebouwen met uiteenlopende functies en leeftijden. Echter, hun gemeenschappelijke zwakte ligt in de beperkte energie-efficiëntie en de aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van verwarming. De uitdaging is om deze gebreken aan te pakken zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de unieke historische atmosfeer te behouden.

Integratie van duurzame energiebronnen

Een belangrijke stap in het project is het in kaart brengen en valoriseren van mogelijkheden om de bouwschil te isoleren zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en de biodiversiteit van de site. In het bijzonder wordt hierbij het potentieel voor geothermie gedetailleerd onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met de rijke archeologische geschiedenis van de site. Daarnaast wordt er actief gezocht naar geschikte locaties voor lucht-water warmtepompen, met minimale impact op het uiterlijk van de gebouwen en een laag akoestisch effect op de parkomgeving.

Een essentieel aspect van het project omvat het in kaart brengen van de verschillende energiebronnen op de site. Deze bronnen worden vervolgens geïntegreerd in drie fossielvrije concepten. Deze concepten worden onderworpen aan een grondige beoordeling op zowel energetisch als financieel vlak, met het oog op maximale duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Langetermijnvisie en -concept

De ultieme doelstelling van deze studie is het opstellen van een langetermijnvisie en -concept voor de Bijlokesite: het streven naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, verbeterd binnencomfort, verhoogde hernieuwbare energieproductie en het klaarmaken van de gebouwen voor de komende 50 jaar. Tijdens dit proces wordt een langetermijndoel vastgesteld, met tussenstappen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op korte termijn, zoals EPC NR energielabel, verplichte PV-installaties, en renovatieverplichtingen.

Een cruciaal aspect van het project is de nauwe samenwerking met eigenaren, beheerders en gebruikers op de site. Door gezamenlijke inspanningen worden niet alleen duurzame doelen bereikt, maar wordt ook voldaan aan de behoeften en verplichtingen van alle betrokken partijen.

De Bijlokesite staat op het punt een voorbeeld te worden van hoe historische locaties kunnen evolueren naar duurzame, energiezuinige ruimtes zonder afbreuk te doen aan hun unieke erfgoedwaarde. Deze gezamenlijke inspanning van de Stad Gent en Hogeschool Gent belooft niet alleen een betere toekomst voor de site, maar ook een inspiratiebron voor soortgelijke projecten.

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

Gerelateerde projecten

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
In de kijker

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven
In de kijker

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom
In de kijker

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties
In de kijker

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
In de kijker

MOW Vlaanderen

MOW Vlaanderen
In de kijker

Mariasteen

Mariasteen
In de kijker

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno
In de kijker

Dumobil advies

Dumobil advies
In de kijker

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.