Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

OPDRACHTGEVER

SUM Brussels architecture & Engineering

LOCATIE

Brussel

PERIODE STUDIE

sept 2023

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

De gebouwen binnen het Jubelpark zijn niet alleen verschillend in leeftijd en typologie, maar ze variëren ook sterk in hun binnenklimaateisen. Desondanks delen ze een gemeenschappelijk probleem: beperkte energie-efficiëntie en aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van de huidige verwarmingsmethoden.

Energetische optimalisatie

In samenwerking met SUMProject SUMResearch en Studiebureau Daidalos heeft een diepgaande studie plaatsgevonden. Het doel? Het in kaart brengen van mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren en fossielvrij te verwarmen, met bijzondere aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de site.

Een focus van de studie lag op het isoleren van de bouwschil zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde. Tegelijkertijd werd rekening gehouden met verhoogde klimaateisen van het museum en de verwachte toename van het aantal bezoekers na de renovatie.

De studie nam een diepe duik in de mogelijkheden van collectieve geothermie als potentieel schaalvoordeel voor efficiëntie. Gedetailleerd onderzoek richtte zich ook op locaties voor lucht-water warmtepompen om visuele en akoestische impact tot een minimum te beperken. Diverse energieproductieopties werden geïntegreerd in drie fossielvrije concepten.

Energetische en Financiële Evaluatie

De resulterende fossielvrije concepten werden onderworpen aan een zorgvuldige evaluatie op zowel energetisch als financieel gebied. Een weloverwogen voorkeursscenario kwam naar voren als blauwdruk om de gebouwen energetisch te optimaliseren tijdens de geplande renovatie, en zo te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest.

De studie stelt een langetermijnvisie en -concept op om de CO2-uitstoot van de site te verminderen, het binnenklimaat te verbeteren voor de tentoonstelling van topstukken, hernieuwbare energieproductie te verhogen, en de gebouwen voor te bereiden op de komende 50 jaar.

Een essentiële voorwaarde voor het gekozen scenario is de mogelijkheid tot gefaseerde uitvoering. Dit is noodzakelijk gezien de omvang van de site en de langdurige renovatieperiode. Het betrekken van eigenaren, beheerders, en diverse gebruikers op de site is een integraal onderdeel van deze gezamenlijke inspanning om aan wettelijke vereisten te voldoen.

In het samenspel van historische pracht en een duurzame toekomst, legt het Jubelpark de basis voor een gerestaureerde, energie-efficiënte omgeving die de tand des tijds kan doorstaan.

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

OPDRACHTGEVER

SUM Brussels architecture & Engineering

LOCATIE

Brussel

PERIODE STUDIE

sept 2023

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

De gebouwen binnen het Jubelpark zijn niet alleen verschillend in leeftijd en typologie, maar ze variëren ook sterk in hun binnenklimaateisen. Desondanks delen ze een gemeenschappelijk probleem: beperkte energie-efficiëntie en aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van de huidige verwarmingsmethoden.

Energetische optimalisatie

In samenwerking met SUMProject SUMResearch en Studiebureau Daidalos heeft een diepgaande studie plaatsgevonden. Het doel? Het in kaart brengen van mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren en fossielvrij te verwarmen, met bijzondere aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de site.

Een focus van de studie lag op het isoleren van de bouwschil zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde. Tegelijkertijd werd rekening gehouden met verhoogde klimaateisen van het museum en de verwachte toename van het aantal bezoekers na de renovatie.

De studie nam een diepe duik in de mogelijkheden van collectieve geothermie als potentieel schaalvoordeel voor efficiëntie. Gedetailleerd onderzoek richtte zich ook op locaties voor lucht-water warmtepompen om visuele en akoestische impact tot een minimum te beperken. Diverse energieproductieopties werden geïntegreerd in drie fossielvrije concepten.

Energetische en Financiële Evaluatie

De resulterende fossielvrije concepten werden onderworpen aan een zorgvuldige evaluatie op zowel energetisch als financieel gebied. Een weloverwogen voorkeursscenario kwam naar voren als blauwdruk om de gebouwen energetisch te optimaliseren tijdens de geplande renovatie, en zo te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest.

De studie stelt een langetermijnvisie en -concept op om de CO2-uitstoot van de site te verminderen, het binnenklimaat te verbeteren voor de tentoonstelling van topstukken, hernieuwbare energieproductie te verhogen, en de gebouwen voor te bereiden op de komende 50 jaar.

Een essentiële voorwaarde voor het gekozen scenario is de mogelijkheid tot gefaseerde uitvoering. Dit is noodzakelijk gezien de omvang van de site en de langdurige renovatieperiode. Het betrekken van eigenaren, beheerders, en diverse gebruikers op de site is een integraal onderdeel van deze gezamenlijke inspanning om aan wettelijke vereisten te voldoen.

In het samenspel van historische pracht en een duurzame toekomst, legt het Jubelpark de basis voor een gerestaureerde, energie-efficiënte omgeving die de tand des tijds kan doorstaan.

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

OPDRACHTGEVER

SUM Brussels architecture & Engineering

LOCATIE

Brussel

PERIODE STUDIE

sept 2023

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Het Jubelpark in Brussel, doordrenkt van een eeuwenoude geschiedenis en architecturale diversiteit, staat voor een grootschalige renovatie. Deze ambitieuze onderneming wordt niet alleen gedreven door de behoefte aan restauratie maar ook door de dringende noodzaak om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Hierbij speelt de ontwikkeling van een energiemasterplan een cruciale rol.

De gebouwen binnen het Jubelpark zijn niet alleen verschillend in leeftijd en typologie, maar ze variëren ook sterk in hun binnenklimaateisen. Desondanks delen ze een gemeenschappelijk probleem: beperkte energie-efficiëntie en aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van de huidige verwarmingsmethoden.

Energetische optimalisatie

In samenwerking met SUMProject SUMResearch en Studiebureau Daidalos heeft een diepgaande studie plaatsgevonden. Het doel? Het in kaart brengen van mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren en fossielvrij te verwarmen, met bijzondere aandacht voor de historische context en erfgoedwaarde van de site.

Een focus van de studie lag op het isoleren van de bouwschil zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde. Tegelijkertijd werd rekening gehouden met verhoogde klimaateisen van het museum en de verwachte toename van het aantal bezoekers na de renovatie.

De studie nam een diepe duik in de mogelijkheden van collectieve geothermie als potentieel schaalvoordeel voor efficiëntie. Gedetailleerd onderzoek richtte zich ook op locaties voor lucht-water warmtepompen om visuele en akoestische impact tot een minimum te beperken. Diverse energieproductieopties werden geïntegreerd in drie fossielvrije concepten.

Energetische en Financiële Evaluatie

De resulterende fossielvrije concepten werden onderworpen aan een zorgvuldige evaluatie op zowel energetisch als financieel gebied. Een weloverwogen voorkeursscenario kwam naar voren als blauwdruk om de gebouwen energetisch te optimaliseren tijdens de geplande renovatie, en zo te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest.

De studie stelt een langetermijnvisie en -concept op om de CO2-uitstoot van de site te verminderen, het binnenklimaat te verbeteren voor de tentoonstelling van topstukken, hernieuwbare energieproductie te verhogen, en de gebouwen voor te bereiden op de komende 50 jaar.

Een essentiële voorwaarde voor het gekozen scenario is de mogelijkheid tot gefaseerde uitvoering. Dit is noodzakelijk gezien de omvang van de site en de langdurige renovatieperiode. Het betrekken van eigenaren, beheerders, en diverse gebruikers op de site is een integraal onderdeel van deze gezamenlijke inspanning om aan wettelijke vereisten te voldoen.

In het samenspel van historische pracht en een duurzame toekomst, legt het Jubelpark de basis voor een gerestaureerde, energie-efficiënte omgeving die de tand des tijds kan doorstaan.

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Gerelateerde projecten

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
In de kijker

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
In de kijker

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven
In de kijker

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom
In de kijker

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties
In de kijker

MOW Vlaanderen

MOW Vlaanderen
In de kijker

Mariasteen

Mariasteen
In de kijker

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno
In de kijker

Dumobil advies

Dumobil advies
In de kijker

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.