Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Budget studie

ca.50.000 EUR excl. BTW

Periode studie

2023-2024

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opgeslagen warmte in de bodem kan via geothermie met een warmtepomp worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. In de zomer kan geothermie bovendien gebruikt worden voor het efficiënt koelen van gebouwen. Typisch gaat het om boorgatenenergieopslag of BEO in de Antwerpse context (warmte-uitwisseling met de bodem via boringen van typisch 100 à 150 m diep), maar ook koude-warmteopslag of KWO (warmte-uitwisseling met het water uit ondergrondse watervoerende lagen) is een mogelijkheid in sommige delen van de stad. Dit zijn ondertussen goed gekende technologieën die al vele jaren worden toegepast.

Steden en gemeenten in ons land krijgen echter regelmatig vragen van gebouweigenaars en projectontwikkelaars om de publieke ruimte te mogen gebruiken voor het toepassen van geothermie, vaak als de ruimte op de eigen site ontoereikend is. Vandaag laat stad Antwerpen deze mogelijkheden nog niet toe op het openbaar domein. Daarnaast kan geothermie op diverse manieren ook collectief toegepast worden op het publieke domein. We denken bijvoorbeeld aan een straat waar meerdere buren zonder eigen tuin omwille van de schaalvoordelen samen een geothermie-installatie zouden kunnen aanleggen onder hun straat en gebruiken om hun woningen duurzaam te verwarmen en koelen.

De stad stelde daarom Ingenium aan om inzichten te verwerven in de verschillende technische, ruimtelijke, juridische en organisatorische aspecten van geothermie in de publieke ruimte. Samen met partners D A (expert boven- en ondergrondse aanleg openbaar domein), Xirius Public (juridisch expert) en AGT (expert geothermie) zullen we aan de hand van drie concreet uitgewerkte BEO-voorbeeldcases (waarvan één met zowel BEO als KWO uitgewerkt) de huidige mogelijkheden, belemmeringen, bezorgdheden en opportuniteiten detecteren. Dit doen we in nauw overleg met de diverse betrokken stadsdiensten, om zo met de levende bezorgdheden aan de slag te gaan.

De bevindingen van deze studie zullen door stad Antwerpen gebruikt worden om het verdere beleidskader vorm te geven en waar nodig regelgevende instrumenten te ontwikkelen, aanvullend op de reeds bestaande instrumenten, codes en reglementen.

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Budget studie

ca.50.000 EUR excl. BTW

Periode studie

2023-2024

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opgeslagen warmte in de bodem kan via geothermie met een warmtepomp worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. In de zomer kan geothermie bovendien gebruikt worden voor het efficiënt koelen van gebouwen. Typisch gaat het om boorgatenenergieopslag of BEO in de Antwerpse context (warmte-uitwisseling met de bodem via boringen van typisch 100 à 150 m diep), maar ook koude-warmteopslag of KWO (warmte-uitwisseling met het water uit ondergrondse watervoerende lagen) is een mogelijkheid in sommige delen van de stad. Dit zijn ondertussen goed gekende technologieën die al vele jaren worden toegepast.

Steden en gemeenten in ons land krijgen echter regelmatig vragen van gebouweigenaars en projectontwikkelaars om de publieke ruimte te mogen gebruiken voor het toepassen van geothermie, vaak als de ruimte op de eigen site ontoereikend is. Vandaag laat stad Antwerpen deze mogelijkheden nog niet toe op het openbaar domein. Daarnaast kan geothermie op diverse manieren ook collectief toegepast worden op het publieke domein. We denken bijvoorbeeld aan een straat waar meerdere buren zonder eigen tuin omwille van de schaalvoordelen samen een geothermie-installatie zouden kunnen aanleggen onder hun straat en gebruiken om hun woningen duurzaam te verwarmen en koelen.

De stad stelde daarom Ingenium aan om inzichten te verwerven in de verschillende technische, ruimtelijke, juridische en organisatorische aspecten van geothermie in de publieke ruimte. Samen met partners D A (expert boven- en ondergrondse aanleg openbaar domein), Xirius Public (juridisch expert) en AGT (expert geothermie) zullen we aan de hand van drie concreet uitgewerkte BEO-voorbeeldcases (waarvan één met zowel BEO als KWO uitgewerkt) de huidige mogelijkheden, belemmeringen, bezorgdheden en opportuniteiten detecteren. Dit doen we in nauw overleg met de diverse betrokken stadsdiensten, om zo met de levende bezorgdheden aan de slag te gaan.

De bevindingen van deze studie zullen door stad Antwerpen gebruikt worden om het verdere beleidskader vorm te geven en waar nodig regelgevende instrumenten te ontwikkelen, aanvullend op de reeds bestaande instrumenten, codes en reglementen.

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Budget studie

ca.50.000 EUR excl. BTW

Periode studie

2023-2024

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zet stad Antwerpen volop in op stadswarmtenetten voor de duurzame verwarming van gebouwen. Niet elke locatie in de stad is echter geschikt voor de realisatie van een warmtenet, bijvoorbeeld omdat er weinig nabije duurzame warmtebronnen zijn of omdat de omgeving minder geschikt is. Geothermie kan op deze plekken vaak een oplossing bieden.

Opgeslagen warmte in de bodem kan via geothermie met een warmtepomp worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. In de zomer kan geothermie bovendien gebruikt worden voor het efficiënt koelen van gebouwen. Typisch gaat het om boorgatenenergieopslag of BEO in de Antwerpse context (warmte-uitwisseling met de bodem via boringen van typisch 100 à 150 m diep), maar ook koude-warmteopslag of KWO (warmte-uitwisseling met het water uit ondergrondse watervoerende lagen) is een mogelijkheid in sommige delen van de stad. Dit zijn ondertussen goed gekende technologieën die al vele jaren worden toegepast.

Steden en gemeenten in ons land krijgen echter regelmatig vragen van gebouweigenaars en projectontwikkelaars om de publieke ruimte te mogen gebruiken voor het toepassen van geothermie, vaak als de ruimte op de eigen site ontoereikend is. Vandaag laat stad Antwerpen deze mogelijkheden nog niet toe op het openbaar domein. Daarnaast kan geothermie op diverse manieren ook collectief toegepast worden op het publieke domein. We denken bijvoorbeeld aan een straat waar meerdere buren zonder eigen tuin omwille van de schaalvoordelen samen een geothermie-installatie zouden kunnen aanleggen onder hun straat en gebruiken om hun woningen duurzaam te verwarmen en koelen.

De stad stelde daarom Ingenium aan om inzichten te verwerven in de verschillende technische, ruimtelijke, juridische en organisatorische aspecten van geothermie in de publieke ruimte. Samen met partners D A (expert boven- en ondergrondse aanleg openbaar domein), Xirius Public (juridisch expert) en AGT (expert geothermie) zullen we aan de hand van drie concreet uitgewerkte BEO-voorbeeldcases (waarvan één met zowel BEO als KWO uitgewerkt) de huidige mogelijkheden, belemmeringen, bezorgdheden en opportuniteiten detecteren. Dit doen we in nauw overleg met de diverse betrokken stadsdiensten, om zo met de levende bezorgdheden aan de slag te gaan.

De bevindingen van deze studie zullen door stad Antwerpen gebruikt worden om het verdere beleidskader vorm te geven en waar nodig regelgevende instrumenten te ontwikkelen, aanvullend op de reeds bestaande instrumenten, codes en reglementen.

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Gerelateerde projecten

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
In de kijker

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties
In de kijker

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
In de kijker

Mariasteen

Mariasteen
In de kijker

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno

Haalbaarheidsstudies, ontwerp en begeleiding uitvoering van PV-installaties bij AZ Zeno
In de kijker

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3
In de kijker

BatHyBuild studie

BatHyBuild studie
In de kijker

Haalbaarheidsstudie fossielvrije verwarming Onze-Lieve-Vrouwekerk Temse

Haalbaarheidsstudie fossielvrije verwarming Onze-Lieve-Vrouwekerk Temse
In de kijker

Haalbaarheidsstudie Kasteel van Leut

Haalbaarheidsstudie Kasteel van Leut
In de kijker

UZ Gasthuisberg Leuven - Actualisatie energieplan 2022

UZ Gasthuisberg Leuven - Actualisatie energieplan 2022
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.