Klimaatwijk Mechelse Vesten

In opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap onderzocht Ingenium samen met een multidisciplinair team de ‘Klimaatwijk Mechelse Vesten’. Ingenium stond het project bij in warmtenetexpertise en energie- en gebouwtechniekenvisie. Naast Ingenium bestond het studieteam uit onze partners Atelier Horizon (stedenbouw), Bureau Bouwtechniek (gebouwrenovatie), Levuur/Contutti (participatie) en Metha Advocaten (juridisch).

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Labo Ruimte

Locatie

Mechelen

Budget studie

ca. 150.000 € exclusief btw

Periode studie

2020-2023

Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten

Klimaatwijk Mechelse Vesten

De opdrachtgevers lanceerden in het voorjaar van 2020 een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van de wijk. Dit met een grote focus op de uitdagingen van energie, klimaat en ruimte: de Klimaatwijken. Door deze uitdagingen op niveau van de wijk aan elkaar te koppelen liggen er mogelijke opportuniteiten. Uit de ingezonden wijkprojecten werden drie Klimaatwijkprojecten uitgekozen in Mechelen, Leuven en Kortrijk. Voor elk van deze projecten werd vervolgens een multidisciplinair studieteam aangesteld.

Ingenium kreeg de kans om deel uit te maken van het studieteam in Mechelen. Door ontwerpend onderzoek, gesprekken met interne en externe experts en door het betrekken van de juiste actoren, kabinetten en administraties werd een intens proces voor deze Klimaatwijk doorlopen. De complexe opgave van het verbouwen en vernieuwen van bestaande (woon)wijken is een werk van lange adem en vraagt een intense samenwerking tussen ontwerpers, bewoners, technische experten, overheden, ... Tegelijk is het een extreem urgente opgave. De snelheid waarmee de verouderde gebouwen moeten aangepast worden is namelijk erg hoog, indien we de klimaatdoelstellingen willen bereiken en onze steden en gemeenten zo snel mogelijk fossielvrij willen maken. Enkel door op een collectieve schaal en op een geïntegreerde manier na te denken over deze transitie-opgave, kan een solide verhaal uitgezet worden.

FOCUS

De Klimaatwijk Mechelse Vesten onderscheidt zich omdat het zich focust op twee verschillende noden. Er wordt zowel op de haalbaarheid van het ontwikkelen van een warmtenet langs de Vesten, een stadsbrede infrastructuur, als op een gerichte collectieve renovatie van appartementsgebouwen ingezet. Deze twee complementaire dynamieken zorgen voor transformatiemogelijkheden op diverse schalen en met uiteenlopende focus. De uitdaging schuilt er dan ook in om deze aspecten in één coherent transitieproject te kunnen gieten. Hiervoor zijn zowel gemotiveerde gebouweigenaars als ambitieuze bestuurders nodig. Er kunnen grote stappen gezet worden via een combinatie van stadsprojecten en het triggeren van individuele acties. Dit kan enkel gerealiseerd worden eenmaal de ambities geformuleerd zijn en de doelstellingen duidelijk worden.

Naast technische en ruimtelijke strategieën is het binnen deze transitieopgave essentieel om een gedragen project te kunnen voorleggen. De Stad Mechelen werkt daarom zowel aan een integrale warmtestrategie voor het grondgebied, als aan een warmtecoalitie waarin diverse stakeholders verzameld zijn en waar het transformatieproces naar een fossielvrije omgeving centraal staat. Specifiek voor de Mechelse Vesten wordt er ingezet op de VME’s (Verenigingen van Mede-Eigenaars) van de appartementsgebouwen. Aangezien zij de toegang bieden tot een collectieve renovatie van gebouwen langs de stadsring, nemen zij een belangrijke positie in. Deze collectieve renovatie is namelijk uiterst noodzakelijk.

VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS

Het ontwerpend onderzoek voor de Klimaatwijk Mechelse Vesten zocht naar inzichten op verschillende schaalniveaus, om op die manier een zo compleet mogelijke benadering te verkrijgen.  Enerzijds vormt het onderzoek op gebouwschaal een cruciale insteek om de renovatiemogelijkheden en de uitdagingen omtrent beeldkwaliteit van de gebouwen langs de Vesten mee in kaart te brengen. Vervolgens zorgt de schaal van de Vesten als geheel voor de strategische blik op stadsschaal. Hier kunnen de meer grootschalige ingrepen en strategieën uitgewerkt worden, zoals de technische infrastructuur op stadsschaal of de noodzakelijke ingrepen in de publieke ruimte.  Tot slot is ook de (tussen)schaal van het bouwblok van groot belang binnen dit ontwerpend onderzoek. Ze laat immers toe om de uitdagingen op een collectieve manier te benaderen, waarbij de ruimtelijke insteken voor kernversterking, verdichting, ontpitting en programma essentieel zijn. Het bouwblok kan zo het ontbrekende puzzelstuk vormen tussen de gebouw- en stadsschaal. Hoewel de probleemstelling voor dit ontwerpend onderzoek heel helder is en de noodzaak voor een oplossing urgent wordt, blijkt uit het onderzoek dat er nog heel wat uitdagingen zijn die het ruimtelijk-energetische aspect overstijgen. Dit onderzoek reikte dan ook opportuniteiten en insteken aan die eerste stappen zijn om de ambities tot realiteit te maken, maar die nog van verdere haalbaarheidsonderzoeken zullen afhangen.

Klimaatwijk Mechelse Vesten

Klimaatwijk Mechelse Vesten

In opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap onderzocht Ingenium samen met een multidisciplinair team de ‘Klimaatwijk Mechelse Vesten’. Ingenium stond het project bij in warmtenetexpertise en energie- en gebouwtechniekenvisie. Naast Ingenium bestond het studieteam uit onze partners Atelier Horizon (stedenbouw), Bureau Bouwtechniek (gebouwrenovatie), Levuur/Contutti (participatie) en Metha Advocaten (juridisch).

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Labo Ruimte

Locatie

Mechelen

Budget studie

ca. 150.000 € exclusief btw

Periode studie

2020-2023

Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten

Klimaatwijk Mechelse Vesten

De opdrachtgevers lanceerden in het voorjaar van 2020 een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van de wijk. Dit met een grote focus op de uitdagingen van energie, klimaat en ruimte: de Klimaatwijken. Door deze uitdagingen op niveau van de wijk aan elkaar te koppelen liggen er mogelijke opportuniteiten. Uit de ingezonden wijkprojecten werden drie Klimaatwijkprojecten uitgekozen in Mechelen, Leuven en Kortrijk. Voor elk van deze projecten werd vervolgens een multidisciplinair studieteam aangesteld.

Ingenium kreeg de kans om deel uit te maken van het studieteam in Mechelen. Door ontwerpend onderzoek, gesprekken met interne en externe experts en door het betrekken van de juiste actoren, kabinetten en administraties werd een intens proces voor deze Klimaatwijk doorlopen. De complexe opgave van het verbouwen en vernieuwen van bestaande (woon)wijken is een werk van lange adem en vraagt een intense samenwerking tussen ontwerpers, bewoners, technische experten, overheden, ... Tegelijk is het een extreem urgente opgave. De snelheid waarmee de verouderde gebouwen moeten aangepast worden is namelijk erg hoog, indien we de klimaatdoelstellingen willen bereiken en onze steden en gemeenten zo snel mogelijk fossielvrij willen maken. Enkel door op een collectieve schaal en op een geïntegreerde manier na te denken over deze transitie-opgave, kan een solide verhaal uitgezet worden.

FOCUS

De Klimaatwijk Mechelse Vesten onderscheidt zich omdat het zich focust op twee verschillende noden. Er wordt zowel op de haalbaarheid van het ontwikkelen van een warmtenet langs de Vesten, een stadsbrede infrastructuur, als op een gerichte collectieve renovatie van appartementsgebouwen ingezet. Deze twee complementaire dynamieken zorgen voor transformatiemogelijkheden op diverse schalen en met uiteenlopende focus. De uitdaging schuilt er dan ook in om deze aspecten in één coherent transitieproject te kunnen gieten. Hiervoor zijn zowel gemotiveerde gebouweigenaars als ambitieuze bestuurders nodig. Er kunnen grote stappen gezet worden via een combinatie van stadsprojecten en het triggeren van individuele acties. Dit kan enkel gerealiseerd worden eenmaal de ambities geformuleerd zijn en de doelstellingen duidelijk worden.

Naast technische en ruimtelijke strategieën is het binnen deze transitieopgave essentieel om een gedragen project te kunnen voorleggen. De Stad Mechelen werkt daarom zowel aan een integrale warmtestrategie voor het grondgebied, als aan een warmtecoalitie waarin diverse stakeholders verzameld zijn en waar het transformatieproces naar een fossielvrije omgeving centraal staat. Specifiek voor de Mechelse Vesten wordt er ingezet op de VME’s (Verenigingen van Mede-Eigenaars) van de appartementsgebouwen. Aangezien zij de toegang bieden tot een collectieve renovatie van gebouwen langs de stadsring, nemen zij een belangrijke positie in. Deze collectieve renovatie is namelijk uiterst noodzakelijk.

VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS

Het ontwerpend onderzoek voor de Klimaatwijk Mechelse Vesten zocht naar inzichten op verschillende schaalniveaus, om op die manier een zo compleet mogelijke benadering te verkrijgen.  Enerzijds vormt het onderzoek op gebouwschaal een cruciale insteek om de renovatiemogelijkheden en de uitdagingen omtrent beeldkwaliteit van de gebouwen langs de Vesten mee in kaart te brengen. Vervolgens zorgt de schaal van de Vesten als geheel voor de strategische blik op stadsschaal. Hier kunnen de meer grootschalige ingrepen en strategieën uitgewerkt worden, zoals de technische infrastructuur op stadsschaal of de noodzakelijke ingrepen in de publieke ruimte.  Tot slot is ook de (tussen)schaal van het bouwblok van groot belang binnen dit ontwerpend onderzoek. Ze laat immers toe om de uitdagingen op een collectieve manier te benaderen, waarbij de ruimtelijke insteken voor kernversterking, verdichting, ontpitting en programma essentieel zijn. Het bouwblok kan zo het ontbrekende puzzelstuk vormen tussen de gebouw- en stadsschaal. Hoewel de probleemstelling voor dit ontwerpend onderzoek heel helder is en de noodzaak voor een oplossing urgent wordt, blijkt uit het onderzoek dat er nog heel wat uitdagingen zijn die het ruimtelijk-energetische aspect overstijgen. Dit onderzoek reikte dan ook opportuniteiten en insteken aan die eerste stappen zijn om de ambities tot realiteit te maken, maar die nog van verdere haalbaarheidsonderzoeken zullen afhangen.

Klimaatwijk Mechelse Vesten
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Klimaatwijk Mechelse Vesten

In opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap onderzocht Ingenium samen met een multidisciplinair team de ‘Klimaatwijk Mechelse Vesten’. Ingenium stond het project bij in warmtenetexpertise en energie- en gebouwtechniekenvisie. Naast Ingenium bestond het studieteam uit onze partners Atelier Horizon (stedenbouw), Bureau Bouwtechniek (gebouwrenovatie), Levuur/Contutti (participatie) en Metha Advocaten (juridisch).

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Labo Ruimte

Locatie

Mechelen

Budget studie

ca. 150.000 € exclusief btw

Periode studie

2020-2023

Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten
Klimaatwijk Mechelse Vesten

Klimaatwijk Mechelse Vesten

De opdrachtgevers lanceerden in het voorjaar van 2020 een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van de wijk. Dit met een grote focus op de uitdagingen van energie, klimaat en ruimte: de Klimaatwijken. Door deze uitdagingen op niveau van de wijk aan elkaar te koppelen liggen er mogelijke opportuniteiten. Uit de ingezonden wijkprojecten werden drie Klimaatwijkprojecten uitgekozen in Mechelen, Leuven en Kortrijk. Voor elk van deze projecten werd vervolgens een multidisciplinair studieteam aangesteld.

Ingenium kreeg de kans om deel uit te maken van het studieteam in Mechelen. Door ontwerpend onderzoek, gesprekken met interne en externe experts en door het betrekken van de juiste actoren, kabinetten en administraties werd een intens proces voor deze Klimaatwijk doorlopen. De complexe opgave van het verbouwen en vernieuwen van bestaande (woon)wijken is een werk van lange adem en vraagt een intense samenwerking tussen ontwerpers, bewoners, technische experten, overheden, ... Tegelijk is het een extreem urgente opgave. De snelheid waarmee de verouderde gebouwen moeten aangepast worden is namelijk erg hoog, indien we de klimaatdoelstellingen willen bereiken en onze steden en gemeenten zo snel mogelijk fossielvrij willen maken. Enkel door op een collectieve schaal en op een geïntegreerde manier na te denken over deze transitie-opgave, kan een solide verhaal uitgezet worden.

FOCUS

De Klimaatwijk Mechelse Vesten onderscheidt zich omdat het zich focust op twee verschillende noden. Er wordt zowel op de haalbaarheid van het ontwikkelen van een warmtenet langs de Vesten, een stadsbrede infrastructuur, als op een gerichte collectieve renovatie van appartementsgebouwen ingezet. Deze twee complementaire dynamieken zorgen voor transformatiemogelijkheden op diverse schalen en met uiteenlopende focus. De uitdaging schuilt er dan ook in om deze aspecten in één coherent transitieproject te kunnen gieten. Hiervoor zijn zowel gemotiveerde gebouweigenaars als ambitieuze bestuurders nodig. Er kunnen grote stappen gezet worden via een combinatie van stadsprojecten en het triggeren van individuele acties. Dit kan enkel gerealiseerd worden eenmaal de ambities geformuleerd zijn en de doelstellingen duidelijk worden.

Naast technische en ruimtelijke strategieën is het binnen deze transitieopgave essentieel om een gedragen project te kunnen voorleggen. De Stad Mechelen werkt daarom zowel aan een integrale warmtestrategie voor het grondgebied, als aan een warmtecoalitie waarin diverse stakeholders verzameld zijn en waar het transformatieproces naar een fossielvrije omgeving centraal staat. Specifiek voor de Mechelse Vesten wordt er ingezet op de VME’s (Verenigingen van Mede-Eigenaars) van de appartementsgebouwen. Aangezien zij de toegang bieden tot een collectieve renovatie van gebouwen langs de stadsring, nemen zij een belangrijke positie in. Deze collectieve renovatie is namelijk uiterst noodzakelijk.

VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS

Het ontwerpend onderzoek voor de Klimaatwijk Mechelse Vesten zocht naar inzichten op verschillende schaalniveaus, om op die manier een zo compleet mogelijke benadering te verkrijgen.  Enerzijds vormt het onderzoek op gebouwschaal een cruciale insteek om de renovatiemogelijkheden en de uitdagingen omtrent beeldkwaliteit van de gebouwen langs de Vesten mee in kaart te brengen. Vervolgens zorgt de schaal van de Vesten als geheel voor de strategische blik op stadsschaal. Hier kunnen de meer grootschalige ingrepen en strategieën uitgewerkt worden, zoals de technische infrastructuur op stadsschaal of de noodzakelijke ingrepen in de publieke ruimte.  Tot slot is ook de (tussen)schaal van het bouwblok van groot belang binnen dit ontwerpend onderzoek. Ze laat immers toe om de uitdagingen op een collectieve manier te benaderen, waarbij de ruimtelijke insteken voor kernversterking, verdichting, ontpitting en programma essentieel zijn. Het bouwblok kan zo het ontbrekende puzzelstuk vormen tussen de gebouw- en stadsschaal. Hoewel de probleemstelling voor dit ontwerpend onderzoek heel helder is en de noodzaak voor een oplossing urgent wordt, blijkt uit het onderzoek dat er nog heel wat uitdagingen zijn die het ruimtelijk-energetische aspect overstijgen. Dit onderzoek reikte dan ook opportuniteiten en insteken aan die eerste stappen zijn om de ambities tot realiteit te maken, maar die nog van verdere haalbaarheidsonderzoeken zullen afhangen.

Klimaatwijk Mechelse Vesten

Gerelateerde projecten

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
In de kijker

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven
In de kijker

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom

ZOL Genk Campus Sint-Jan: Masterplan elektrische distributie en noodstroom
In de kijker

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
In de kijker

MOW Vlaanderen

MOW Vlaanderen
In de kijker

Dumobil advies

Dumobil advies
In de kijker

Energiemasterplan warmte en koude ZOL Genk, Campus Sint-Jan

Energiemasterplan warmte en koude ZOL Genk, Campus Sint-Jan
In de kijker

Energielandschapsstudie Watersportbaan

Energielandschapsstudie Watersportbaan
In de kijker

Strategie en koeling datacenter Newtec

Strategie en koeling datacenter Newtec
In de kijker

Begeleiding renovatie kopstation Telenet Roeselare

Begeleiding renovatie kopstation Telenet Roeselare
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.