07 juni 2022

Grootschalige laadinfra voor EV’s – investeer slim en toekomstgericht

Om de elektrificatie van het wagenpark in Vlaanderen mogelijk te maken en te versnellen, is er nood aan meer laadpalen. Ook bedrijven kunnen hier een belangrijke rol spelen. Maar naast incentives zijn er ook valkuilen. Vandaag doordachte keuzes maken, vermijdt echter probleemsituaties in de toekomst. 

Grootschalige laadinfra voor EV’s – investeer slim en toekomstgericht

Zoals wel vaker bij transitieprocessen treedt de overheid ook hier sturend op. Zo besliste Vlaanderen dat vanaf 2026 enkel nog fossielvrije bedrijfswagens – volledig elektrisch of op waterstof – fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Een leasewagen op diesel of benzine zal voor 0% aftrekbaar zijn. Daarnaast moeten gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn en een minimaal aantal parkeerplaatsen hebben, tegen 2025 of bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie zelfs onmiddellijk laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien (zie link). Een positieve stimulans is dan weer dat de investeringsaftrek voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur tussen 1 september en 31 december van dit jaar 200 procent bedraagt en van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 nog 150 procent.

Vandaag en (over)morgen

Grotere bedrijven met een ruime parking zullen op termijn heel wat laadpalen moeten voorzien. Naast de eigen bedrijfswagens zullen ook klanten, leveranciers, andere bezoekers en medewerkers steeds vaker hun elektrische wagen willen/moeten opladen.

Eerst en vooral moeten de huidige en toekomstige noden in kaart worden gebracht. Wie zijn de gebruikers? Gaat dit over eigen personeel of eerder om klanten, leveranciers of publieke bezoekers? Wat zijn de noden van elk type gebruiker? Over welke wagens beschikken ze en hoe snel moeten die worden opgeladen?

Bovendien zijn de noden van vandaag niet die van morgen of de langere termijn, en is het moeilijk om in te schatten hoe snel de transitie zal verlopen. Een gefaseerde uitrol van elektrische voertuigen wordt best gecombineerd met een gefaseerde plaatsing van bijkomende laadinfrastructuur. Het is dan ook belangrijk om vandaag een concept te ontwikkelen dat meteen ook een visie voor de toekomst omvat, en niet zomaar in zee te gaan met de leverancier die op korte termijn de beste oplossing biedt, of met monopolies te worden geconfronteerd.

Doordacht concept

De investering in laadinfrastructuur gebeurt dus best op een doordachte en slimme manier. Zo vermijdt u om in de toekomst tegen technische beperkingen aan te lopen of vast te zitten aan dure contracten die weinig flexibel kunnen inspelen op nieuwe noden en wensen. Ingenium is niet gebonden aan specifieke laadpaal- én softwareleveranciers. Daarom kunnen we voor concrete cases telkens een onafhankelijk concept op maat voorstellen. Dat bepaalt niet alleen wat de noden van vandaag én de toekomst zijn, en wat daar telkens moet voor worden voorzien. We kijken ook wat de risico’s zijn langs het traject en hoe die proactief kunnen worden aangepakt.

Businesscase – FrieslandCampina

Een concreet voorbeeld is de productielocatie van melk- en zuivelproducent FrieslandCampina in Aalter, waar op vandaag enkele honderden medewerkers actief zijn. We ontwikkelden een concept waarbij we de distributie en het serviceluik van de nieuwe laadpaalinfrastructuur opsplitsten. Voor het distributieluik voorzien we een cabine waar nu 34 laadpunten op worden aangesloten, maar met uitbreidingsmogelijkheid tot 321 laadpunten in de toekomst. Een slimme sturing met prioriteitenregeling zorgt ervoor dat het systeem perfect blijft functioneren wanneer gelijktijdig veel voertuigen zijn aangekoppeld.

Uit de marktbevraging bleek dat er grote prijsverschillen waren tussen de ingediende offertes. Daarom was het belangrijk om het aanbod van de verschillende leveranciers in detail te analyseren, maar ook om verder met hen te onderhandelen. Vanuit onze ervaring in dossiers bij uiteenlopende klanten kunnen wij de juiste vragen stellen om de oorzaken van de prijsverschillen in kaart te brengen, en het aanbod te helpen kiezen dat perfect aansluit bij de noden en wensen in elke specifieke businesscase.

Meer info

Meer weten over het plaatsen van laadpaalinfrastructuur voor elektrische voertuigen en hoe dat concreet aan te pakken? Neem contact op met Hannes Stubbe via 050 40 45 30 of hannes.stubbe@ingenium.be.