Onderhoud & energieprestatiecontracten (OEPC)

Als een gebouw in gebruik is, moeten de technische installaties worden onderhouden. Niet alleen om te blijven werken, maar ook om goed afgesteld en energieperformant te blijven.

Voor wie complexe installaties beheert en/of een uitgebreid patrimonium in portefeuille heeft, is het plannen, uitvoeren en opvolgen van dat onderhoud niet altijd evident. Ingenium ontzorgt met een aanpak op maat waarin zowel een eigen onderhoudsteam als maximale uitbesteding een plaats kan vinden.

We adviseren eerst en vooral over de optimale formule. Wil de opdrachtgever een verticaal onderhoudscontract – alle installaties over alle gebouwen – of een horizontaal contract waarbij een bepaalde installatie – bijvoorbeeld de liften – in alle gebouwen worden onderhouden? Op basis van de NEN2767 audit kan de conditie van de installatie in kaart worden gebracht. Dit laat toe om een realistisch meerjarenonderhoudsbudget op te maken en op te volgen.

Daarna wordt samen met de klant bepaald voor welke opdrachten eigen persoon kan worden ingezet en wat moet worden uitbesteed. Bij uitbesteding zijn diverse formules mogelijk, zoals prestatiecontracten, middelenverbintenissen en werken in regie. Ingenium begeleidt de klant ook bij het opmaken van prijsvragen. Belangrijk daarbij is het bepalen van de gunningscriteria op maat van de verwachtingen en de noden van de klant. We voorzien ook service level agreements (SLA) met key performance indicatoren (KPI) zodat de installaties over de hele levensduur aan de verwachtingen blijven voldoen. Daarna doen we een doorlichting van de ingediende offertes en adviseren we de opdrachtgever bij de toewijzing. Als de klant dit wenst, zien we toe op de opstart en de opvolging van het effectieve onderhoud.

Ook een maintenance tune-up is mogelijk. Daarbij lichten we het onderhoud door dat al gebeurt. Volstaat dit onderhoud voor deze specifieke installaties en gebeurt het op de juiste manier? Zo kunnen bestaande onderhoudscontracten worden bijgesleuteld door een upgrade van bepaalde aspecten.

Gerelateerde projecten

BioAccelerator EPC-NR en energieadvies

BioAccelerator EPC-NR en energieadvies
In de kijker

UZ Brussel Onderhoudscontract HVAC

UZ Brussel Onderhoudscontract HVAC
In de kijker

Onderhoudsdossier Huis van de Arbeid

Onderhoudsdossier Huis van de Arbeid
In de kijker

Concertgebouw Brugge onderhoud

Concertgebouw Brugge onderhoud
In de kijker

Advies gebouwenbeheersysteem Provincie Vlaams-Brabant

Advies gebouwenbeheersysteem Provincie Vlaams-Brabant
In de kijker

Gebouwbeheer KMSKA

Gebouwbeheer KMSKA
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.