NEN2767 audit en conditiestaatmetingen

Sinds begin 2018 zijn twee ingenieurs van Ingenium door de Belgian Construction Certification Association (BCCA) gecertificeerd als ‘inspecteur van gebouwen’. Daarmee bewijzen ze hun expertise in het kader van de Nederlandse norm NEN 2767. Deze methodiek om gebouwen te inspecteren is complementair aan onze expertise op het vlak van commissioning.

NEN 2767 vindt steeds meer ingang in België. De conditie van een gebouw wordt op een objectieve, gedetailleerde en uniforme manier in kaart gebracht door middel van een grondige visuele inspectie. Het resultaat – de conditiescore – situeert zich op een schaal die gaat van ‘uitstekend’ – waarbij slechts kleine gebreken worden vastgesteld – tot ‘zeer slecht’, wanneer het gebouw technisch gezien rijp is voor de sloop. Met een duidelijke nulmeting als startpunt kan de evolutie van de gebouwconditie verder worden opgevolgd. De verkregen informatie is cruciaal voor het opstellen van onderhoudsbudgetten over meerdere jaren, beslissingen over kopen en verkopen of huren en verhuren van gebouwen.

Werkingstesten zijn niet inbegrepen in de inspectie. Voor Ingenium kadert NEN 2767 dan ook in een bréder verhaal van totale commissioning. Zo lichten we ook de documenten door die verwijzen naar de technische installaties, gaan na of de technieken nog altijd de gewenste output blijven leveren – onder meer door klachten van de gebruikers in kaart te brengen – en doen eenvoudige werkingscontroles.

Onder meer het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid schakelt de gecertificieerde gebouwinspecteurs van Ingenium in. Dat heeft als voordeel dat we bij de NEN 2767-inspecties meteen ook het geleverde onderhoudswerk kunnen controleren. De schaalgrootte en jarenlange ervaring van Ingenium laat bovendien toe om toekomstige onderhouds- en investeringsnoden heel nauwkeurig en realistisch in te schatten. Het vermijdt niet alleen onverwachte en onaangename verrassingen. Strategische keuzes maken wordt daardoor ook een flink stuk makkelijker.

Gerelateerde projecten

Elise Zeevaartschool Oostende

Elise Zeevaartschool Oostende
In de kijker

GasthuisZusters Antwerpen - audit campus Sint-Augustinus

GasthuisZusters Antwerpen - audit campus Sint-Augustinus
In de kijker

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk - conditiemeting NEN2767 HVAC

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk - conditiemeting NEN2767 HVAC
In de kijker

VDAB scans

VDAB scans
In de kijker

AZ Alma NEN 2767 audit en onderhoudscontract

AZ Alma NEN 2767 audit en onderhoudscontract
In de kijker

AZ Sint-Blasius - Conditiemeting HVAC

AZ Sint-Blasius - Conditiemeting HVAC
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.