Ruimtelijke energiestrategie

Industriële spelers, retailers met diverse filialen en overheden met een uitgebreid vastgoedpatrimonium zien steeds meer de voordelen en zelfs de noodzaak van inzetten op hernieuwbare energie om klimaat- en/of duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Alleen, hoe begint u aan zo’n complex project, welk onafhankelijk advies laat u een juiste en marktcomforme keuze maken en hoe zorgt u voor een optimale werking van de installaties op de lange termijn? Onze gespecialiseerde kennis en ervaring ontzorgt u tijdens het hele traject en optimaliseert uw opbrengsten.

Met grootschalige fotovoltaïsche installaties, industriële warmtekrachtkoppeling of windturbines wordt de energieopwekking niet alleen duurzamer maar kunnen ook flinke energiebesparingen en financiële opbrengsten worden geboekt.

Ingenium brengt in een quick scan de interne (en eventuele externe) energievraag in kaart en detecteert met satellietbeelden de troeven en ook eventuele hinderpalen van de site en omgeving voor fotovoltaïsche projecten en de plaatsing van windturbines. In een diepgaande energieanalyse wordt de productie van energie afgestemd met de afname, waarna de concrete voorstudie en budgetbepaling kan gebeuren. Via technische due dilligence wordt het ondernemingsplan onderbouwd en ook de financieringsmogelijkheden (banklening, investeerders uit binnen- en buitenland, crowdfunding,…) worden gewikt en gewogen.

In de engineeringfase ontwerpen we de decentrale productie-installaties. Dit gebeurt met grondige kennis van de markt en bijzondere aandacht voor de aansluiting op hoogspanning en de netkoppeling. We volgen de werken op en bewaken het budget en de kwaliteit van de uitvoering. Onze experts commissioning zorgen voor de oplevering van de installatie en maken onderhoudscontracten, al dan niet met opbrengstgaranties. Ook kpi’s, zoals beschikbaarheid en rendement, worden opgesteld en opgevolgd. Over de volledige verdere levensduur zorgen we voor optimalisatie van de technische concepten en van het onderhoud, en komen we tussen bij eventuele problemen.

Gerelateerde projecten

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen

Geothermie op openbaar domein Stad Antwerpen
In de kijker

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

PV installatie Openbare VG maatschappij BGHM

PV installatie Openbare VG maatschappij BGHM
In de kijker

ASTER - PV voor sociale woningen

ASTER - PV voor sociale woningen
In de kijker

VVSG Inspiratiekaart Warmte

VVSG Inspiratiekaart Warmte
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.