Haalbaarheidsstudies en energieplannen

Al te vaak wordt in bouwprojecten naar vertrouwde oplossingen gegrepen. Toch kan kiezen voor een duurzaam alternatief over de totale levenscyclus van een gebouw vaak grote voordelen opleveren. Door de grote diversiteit aan mogelijke systemen maakt een haalbaarheidsstudie met diverse becijferde scenario’s – standaard bij Ingenium – zowel bij nieuwbouw als renovatie de keuze een flink stuk makkelijker.

Er wordt geanalyseerd of een voorgestelde oplossing op technisch vlak kan worden gerealiseerd binnen de gegeven randvoorwaarden. Zijn de technische lokalen bijvoorbeeld voldoende groot voor de voorziene de installatie? En wat met de aanwezigheid en capaciteit van de nutsvoorzieningen in een bestaande gebouw?

Minstens even belangrijk is de financiële haalbaarheid van elk scenario. Die wordt altijd over de totale levensduur van een gebouw bekeken om later onaangename verrassingen te vermijden. Waar klassieke haalbaarheidsstudies enkel de energiekost in rekening brengen, analyseren we diverse kosten en baten zoals de initiële investeringskost, de verbruikskosten en de jaarlijkse onderhoudskost en de daaraan verbonden personeelskosten. Ook mogelijke inkomsten worden meegeteld: opbrengsten van groenestroomcertificaten of mogelijke winsten door de verkoop van het overschot aan energie die zelf wordt opgewekt. Wat is de invloed van subsidies, belastingen of btw op het totaalplaatje en kunnen buurtbewoners of andere stakeholders eventueel participeren in het energieproject? In de diverse scenario’s wordt  telkens onder meer de terugverdientijd en de interne rendabiliteit (investering versus energiebesparing) op een transparante manier in kaart gebracht.

Op het vlak van duurzaamheid wordt voor elk scenario uiteraard het energieverbruik over de volledige levensduur van de installatie berekend, net als de CO2-uitstoot. Ook de milieukost (en de financiële kost) bij de verwijdering en verwerking van de installatie op het einde van de levensduur, is hierbij een parameter.

Gerelateerde projecten

Mariasteen

Mariasteen
In de kijker

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
In de kijker

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
In de kijker

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Energieplan en actualisaties
In de kijker

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3

La Lorraine Erpe Mere energiestudie fase 3
In de kijker

BatHyBuild studie

BatHyBuild studie
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.