Warmtenetten

De warmtenetten van morgen zullen niet alleen meer over individuele gebouwen gaan. In stedelijke gebieden en rond beschikbare warmtebronnen wordt steeds vaker gezocht naar een slimme koppeling en afstemming van aanbieders en afnemers. Ingenium bouwt al vele jaren aan expertise over (grootschalige) warmtenetten. Dit doen we op campus-, wijk-, gemeente- en stadsniveau.

Bij een warmtenet zorgt een duurzame warmtebron voor de invulling van de warmtevraag, die over een ruim gebied verspreid kan zijn. We zoeken naar een match tussen een warmteaanbod (bijvoorbeeld restwarmte uit industriële processen of afvalverbranding, warmtekrachtkoppeling of warmtepompen) en een warmtevraag op een lokale schaal of op een stads- of regioschaal. Daarbij houden we rekening met de beschikbare, nodige en gewenste temperatuurniveaus, en we kijken naar de technisch-financiële haalbaarheid.

Analyses variëren van een quick scan over een strategische visie- of masterplanstudie tot een stevige kosten-batenanalyse. Daarna wordt een businessmodel met een rolverdeling opgemaakt, waarbij een goed evenwicht wordt gezocht in de baten voor zowel de warmteproducent, de investeerder als de eindgebruiker. Tracéstudies bepalen daarna de meest economische weg om warmtevraag en -aanbod volgens een logische fasering aan mekaar te koppelen. Onze expertise over het omgaan met boven- en ondergrondse infrastructuur komt daarbij goed van pas. Het warmtenet wordt daarna gedetailleerd uitgetekend en gedimensioneerd, en ten slotte begeleiden we de plaatsing. In het hele traject geven we ook advies over de regelgeving, met onder meer de erg specifieke epb-normering als belangrijke factor.

Bij bronenergiesystemen komt de wereld van warmte en die van elektriciteit samen. Daarbij wordt een aantal warmtepompen en koelmachines gekoppeld aan een net op heel lage temperatuur. Het voordeel is dat hier ook omgevingsenergie op een heel lage temperatuur kan worden benut, zoals warmte uit de bodem, de restwarmte uit datacenters, rivieren en zelfs afvalwater. Het warmtenet wordt dan een ‘bronnet’ dat diverse warmtebronnen bundelt.

Om grootschalige energiesystemen te doen slagen, spelen niet-technische aspecten zoals het samenbrengen van de nodige belanghebbenden in een lokale warmtecoalitie en het overtuigen van potentiële warmtegebruikers een bijzonder belangrijke rol. We delen onze expertise hierin dan ook zeer graag.

Door samen te werken met partners uit het internationale First Q Network blijven we permanent de vinger aan de pols houden van de snelle evoluties op het vlak van district heating en smart grids engineering in Europa, zowel op technisch vlak als wat betreft de regelgeving die steeds complexer wordt.

Gerelateerde projecten

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen

Studie warmte-eilanden stad Antwerpen
In de kijker

Lokalisatiestudie piek- en back-upcentrales warmtenet Antwerpen

Lokalisatiestudie piek- en back-upcentrales warmtenet Antwerpen
In de kijker

Warmtenet Spanjestraat vervolgstudie

Warmtenet Spanjestraat vervolgstudie
In de kijker

IVAGO - actualisatie studie warmtenet

IVAGO - actualisatie studie warmtenet
In de kijker

Warmtenet Veurne - WVI

Warmtenet Veurne - WVI
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.