Smart grids, laadinfra en energiedelen

De elektriciteitsvoorziening van morgen zal niet meer over individuele gebouwen gaan. Steeds vaker wordt gezocht naar een slimme koppeling en afstemming van aanbieders en afnemers van de verschillende energievormen (elektriciteit, warmte en koude). Ingenium bouwt al vele jaren aan expertise over smart grids. Dit doen we enerzijds op gebouw, campus-, wijk- en siteniveau en anderzijds met interacties naar het overkoepelende distributienet.

Bij een slim elektriciteitsnet speelt meer dan alleen het matchen van vraag en aanbod. De verbruiker wordt immers steeds vaker ook próducent (via onder meer eigen fotovoltaïsche projecten, windturbines of warmtekrachtkoppeling). De productie van hernieuwbare energie via zon en wind kan echter moeilijk gestuurd worden. De uitdaging is dus om op een flexibele en optimale manier de vráág naar elektriciteit voor gebouwvoorzieningen en voor elektrische mobiliteit te sturen, in functie van de productie.

De link naar andere energievormen zoals warmte en koude in functie van warmtepompen en WKK’s, wordt gelegd waar interacties mogelijk zijn. Een slim elektriciteitsnet optimaliseert niet alleen de intern aangesloten bronnen en verbruikers, maar houdt ook rekening met het extern distributienet waarop het is aangesloten. Ingenium maakt hiervoor de haalbaarheidsstudies en businessmodellen, en staat in voor de engineering, begeleiding en opvolging van de uitvoering van zowel de smart grids als de geconnecteerde smart buildings met de daarbijhorende slimme technieken en verbruikers. Ook regelgeving speelt in dit verhaal een cruciale rol. We zijn niet alleen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, zoals de Smart Readiness Indicator (SRI) en Local Energy Communities, maar zitten ook mee aan de bron om ze te definiëren.

Voor het slagen van slimme energiesystemen spelen niet-technische aspecten zoals de energiemarkt, nieuwe tariefstructuren en regelgeving – zoals deze over Local Energy Communities – een bijzonder belangrijke rol. We delen onze expertise hierover dan ook heel graag.

Door samen te werken met partners uit het internationale First Q Network blijven we permanent de vinger aan de pols houden van de snelle evoluties op het vlak van district heating en smart grids engineering in Europa. Dat doen we zowel op technisch vlak als wat betreft de regelgeving, die steeds complexer wordt.

Gerelateerde projecten

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
In de kijker

Energieconceptstudie Matexi Zellik vervolg - Fase 1

Energieconceptstudie Matexi Zellik vervolg - Fase 1
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.