Certificaten en duurzaamheid

Steeds meer opdrachtgevers willen hun duurzaam bouwproject niet alleen realiseren, maar ook laten certificeren.

Ingenium heeft voor de duurzaamheidsmeter BREEAM verschillende experten in huis. Waarbij we binnen Ingenium vooral focussen op het begeleiden van de bouwheer en het ontwerpteam in hun duurzame keuzes en het borgen van deze keuzes tijdens het bouwproces.

Van bij de start van een project zitten we samen met het bouwteam. De diverse parameters of credits van de gekozen duurzaamheidsmeter worden afgewogen volgens de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Naarmate het project loopt, volgen we dit verder op (studies, correcte werfuitvoering, documenteren van de maatregelen). Op het einde van het traject wordt een rapport opgemaakt waarna het certificaat wordt uitgereikt. Voor de effectieve certificatie doen we een beroep op onze vaste partner BOPRO.

BREEAM focust met een 70-tal parameters of credits in 10 categorieën vooral op de duurzaamheid van gebouwen. Evidente thema’s als energie, afval, watergebruik en mobiliteit worden aangevuld met onder meer ook duurzame managementpraktijken en het gebruik van duurzame materialen. INGENIUM heeft enkele BREEAM AP’s (accredited professional) die in samenspraak met het ontwerpteam de duurzame KPI’s definieert en borgt tijdens het bouwproces.

Andere duurzaamheidsmeters die we gebruiken zijn GRO – vernieuwd label voor de waardering van kantoorgebouwen – en TOTEM. Deze laatste is een nieuwe tool van de Vlaamse overheid om de milieuimpact van verschillende bouwsystemen te vergelijken. Op die manier kunnen we niet alleen de directe maar ook de indirecte milieukost correct inschatten. Dit past volledig in de levenscyclusanalyse (TCO) die voor Ingenium een evidentie is voor elk bouwproject. Ook kunnen we ondersteuning bieden binnen de verschillende deelstudies van WELL.

Voor de verschillende deelstudies van de verschillende duurzaamheidsmeters hebben we experts in huis die meer in detail de topics analyseren. Zo bieden we onder andere comfortsimulatie, daglichtstudies, commissioning,… aan.

Ingenium stelt zijn ervaring en expertise ook ter beschikking aan overheden en bouwheren die zélf een duurzaamheidsmeter willen opmaken. Die kan bij aanbestedingen of wedstrijden als extra evaluatietool worden ingezet.

Gerelateerde projecten

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge

Onderzoek duurzame warmtebronnen voor warmtenetten in Brugge
In de kijker

SWPE061 Europees Parlement - Consultancy PLAGE

SWPE061 Europees Parlement - Consultancy PLAGE
In de kijker

Networks Brussels City - BREEAM deelstudies

Networks Brussels City - BREEAM deelstudies
In de kijker

Hermes 7 - Fase 1 Kantoren en EPB

Hermes 7 - Fase 1 Kantoren en EPB
In de kijker

Lidl klimaatstrategie

Lidl klimaatstrategie
In de kijker

BlueChem - Incubator duurzame chemie

BlueChem  - Incubator duurzame chemie
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.