Strategie en masterplan energie

Voor grote (en vaak complexe) campussen met diverse gebouwen en voor industriële grootverbruikers is een energie masterplan een absolute meerwaarde. Hierbij wordt een langetermijnvisie uitgewerkt die de gefaseerde investeringen in de energievoorzieningen op korte en lange termijn in kaart brengt.

Afhankelijk van de situatie kunnen diverse deelstudies worden gemaakt. Het Vlaams Agentschap Ondernemen voorziet via de kmo-portefeuille financiële steun voor dit strategisch energieadvies. De studies bekijken enerzijds de bestaande installaties en de mogelijkheden om die te optimaliseren. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met mogelijke toekomstscenario’s die uitbreidingen of aanpassingen noodzakelijk maken.

Ingenium werkt deze studies uit op basis van de principes van de Quadras Energetica. Daarbij wordt eerst de energiebehoefte verminderd door het uitschakelen van onnodige processen en het vermijden van energieverliezen. Daarna wordt de energie-efficiëntie bij het gebruik van fossiele bronnen verhoogd en geoptimaliseerd. De integratie van hernieuwbare energiebronnen is het derde principe. De vierde pijler is restwarmte die vrijkomt bij de bedrijfsprocessen gaan hergebruiken.

De resultaten van de deelstudies worden samengebundeld in het energie masterplan. Het advies wordt gekoppeld aan een gefaseerd uitvoeringstraject. Dat laat toe om investeringen tijdig te budgetteren en de uitvoering te spreiden in de tijd.

Door de grote diversiteit aan mogelijke systemen wordt er vaak naar vertrouwde oplossingen gegrepen. Toch kan kiezen voor een duurzaam alternatief over de totale levenscyclus van een gebouw vaak grote voordelen opleveren. Een haalbaarheidsstudie met diverse becijferde scenario’s zowel bij nieuwbouw als renovatie de keuze een flink stuk makkelijker. Ingenium wil een voortrekker zijn om circulair bouwen ook op het vlak van technische installaties mee te stimuleren. De uitdaging bestaat er niet enkel in om circulair hergebruik van die installaties mogelijk te maken, maar ook om al bij het ontwerp ervan de mogelijke functieveranderingen aan het gebouw in te calculeren.

Dat een prachtig ontwerp ook ná de effectieve realisatie maximaal presteert op energievlak, blijkt in de praktijk niet altijd evident. Daarom zorgt Ingenium voor een optimalisatie van het gebouw in de ontwerpfase (bouwfysica en dynamische simulaties). Met simulaties op het vlak van energie, daglicht en thermisch comfort worden oplossingen voorgesteld die esthetisch én energetisch effectief zijn.

NEN 2767 vindt steeds meer ingang in België. De conditie van een gebouw wordt op een objectieve, gedetailleerde en uniforme manier in kaart gebracht door middel van een grondige visuele inspectie. Sinds begin 2018 zijn twee ingenieurs van Ingenium door de Belgian Construction Certification Association (BCCA) gecertificeerd als ‘inspecteur van gebouwen’. Daarmee bewijzen ze hun expertise in het kader van de Nederlandse norm NEN 2767.

Gerelateerde projecten

MOW Vlaanderen

MOW Vlaanderen
In de kijker

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst

De Bijlokesite in Gent: een energetische transformatie voor een duurzame toekomst
In de kijker

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea

Energiemasterplan voor grootschalige renovatie Jubelpark en musea
In de kijker

Dumobil advies

Dumobil advies
In de kijker

Energiemasterplan warmte en koude ZOL Genk, Campus Sint-Jan

Energiemasterplan warmte en koude ZOL Genk, Campus Sint-Jan
In de kijker

AZ groeninge masterplan energie

AZ groeninge masterplan energie
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.