Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Opdrachtgever

Stad Brugge

Locatie

Brugge

Periode studie

2015

Diensten
No items found.
Sectoren
No items found.
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Op 24 november 2014 ondertekende  de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant . Met de ondertekening van dit convenant engageren steden en  gemeenten zich mee voor de Europese en regionale doelstellingen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de stad haar engagementen nakomt. Binnen het jaar na ondertekening dient men een nulmeting en een energie-actieplan aan de commissie ter goedkeuring voor te leggen. Uit deze nulmeting kwam naar voor dat 1,4 % van de totale CO2 uitstoot op het grondgebied van Brugge afkomstig is van eigen gebouwen en eigen vloot. Deze eigen uitstoot is klein t.o.v. andere sectoren zoals huishoudens , tertiaire sector of de voetafdruk mobiliteit in en om de stad, waar het gaat over respectievelijk 25%, 25% en 23% gaat. Maar als Stad dient men een voorbeeldfunctie ter vervullen om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren om de Europese doelstellingen in 2020 te halen.  Er is voor de stad dan ook een belangrijke taak weggelegd om zeker ook in te zetten op eigen vloot en gebouwen . Vandaar de beslissing van Stad Brugge om voor eigen organisatie de lat wat hoger te leggen en om tegen 2020 niet 20% maar minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing te realiseren binnen onze eigen organisatie. Met het SEAP  (Sustainable Energy Action Plan) bepaalt de stad hoe ze deze  doelstelling denkt te realiseren: welke acties komen er, wanneer en wie is ervoor verantwoordelijk? Het SEAP van de Stad Brugge werd door Futureproofed samen met Trizone en Ingenium uitgewerkt en omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiair, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie en zal resulteren in een 26% CO2-reductie tegen 2020.

Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO2-reducties kunnen gerealiseerd worden rekening houdende met de eigenheid en toekomstvisie van onze stad. Dit actieplan vormt de kapstok waar in een 2de  fase concrete acties en beleidsbeslissingen zullen aan worden vastgehangen  worden. Wat eigen patrimonium betreft  werd  in het SEAP de focus gelegd op reductie van de emissie van de stedelijke vloot en het renoveren van 15 voorbeeldgebouwen, die tevens het grootste reductiepotentieel hebben,  naar lage energiestandaard tegen 2020. Weliswaar dienen ook voor de overige stadsgebouwen maatregelen worden genomen en investeringen worden uitgevoerd om de hoge ambitie tot energiebesparing te realiseren tegen 2020.

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Opdrachtgever

Stad Brugge

Locatie

Brugge

Periode studie

2015

Diensten
No items found.
Sectoren
No items found.
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Op 24 november 2014 ondertekende  de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant . Met de ondertekening van dit convenant engageren steden en  gemeenten zich mee voor de Europese en regionale doelstellingen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de stad haar engagementen nakomt. Binnen het jaar na ondertekening dient men een nulmeting en een energie-actieplan aan de commissie ter goedkeuring voor te leggen. Uit deze nulmeting kwam naar voor dat 1,4 % van de totale CO2 uitstoot op het grondgebied van Brugge afkomstig is van eigen gebouwen en eigen vloot. Deze eigen uitstoot is klein t.o.v. andere sectoren zoals huishoudens , tertiaire sector of de voetafdruk mobiliteit in en om de stad, waar het gaat over respectievelijk 25%, 25% en 23% gaat. Maar als Stad dient men een voorbeeldfunctie ter vervullen om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren om de Europese doelstellingen in 2020 te halen.  Er is voor de stad dan ook een belangrijke taak weggelegd om zeker ook in te zetten op eigen vloot en gebouwen . Vandaar de beslissing van Stad Brugge om voor eigen organisatie de lat wat hoger te leggen en om tegen 2020 niet 20% maar minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing te realiseren binnen onze eigen organisatie. Met het SEAP  (Sustainable Energy Action Plan) bepaalt de stad hoe ze deze  doelstelling denkt te realiseren: welke acties komen er, wanneer en wie is ervoor verantwoordelijk? Het SEAP van de Stad Brugge werd door Futureproofed samen met Trizone en Ingenium uitgewerkt en omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiair, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie en zal resulteren in een 26% CO2-reductie tegen 2020.

Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO2-reducties kunnen gerealiseerd worden rekening houdende met de eigenheid en toekomstvisie van onze stad. Dit actieplan vormt de kapstok waar in een 2de  fase concrete acties en beleidsbeslissingen zullen aan worden vastgehangen  worden. Wat eigen patrimonium betreft  werd  in het SEAP de focus gelegd op reductie van de emissie van de stedelijke vloot en het renoveren van 15 voorbeeldgebouwen, die tevens het grootste reductiepotentieel hebben,  naar lage energiestandaard tegen 2020. Weliswaar dienen ook voor de overige stadsgebouwen maatregelen worden genomen en investeringen worden uitgevoerd om de hoge ambitie tot energiebesparing te realiseren tegen 2020.

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Opdrachtgever

Stad Brugge

Locatie

Brugge

Periode studie

2015

Diensten
No items found.
Sectoren
No items found.
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge
Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Op 24 november 2014 ondertekende  de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant . Met de ondertekening van dit convenant engageren steden en  gemeenten zich mee voor de Europese en regionale doelstellingen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de stad haar engagementen nakomt. Binnen het jaar na ondertekening dient men een nulmeting en een energie-actieplan aan de commissie ter goedkeuring voor te leggen. Uit deze nulmeting kwam naar voor dat 1,4 % van de totale CO2 uitstoot op het grondgebied van Brugge afkomstig is van eigen gebouwen en eigen vloot. Deze eigen uitstoot is klein t.o.v. andere sectoren zoals huishoudens , tertiaire sector of de voetafdruk mobiliteit in en om de stad, waar het gaat over respectievelijk 25%, 25% en 23% gaat. Maar als Stad dient men een voorbeeldfunctie ter vervullen om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren om de Europese doelstellingen in 2020 te halen.  Er is voor de stad dan ook een belangrijke taak weggelegd om zeker ook in te zetten op eigen vloot en gebouwen . Vandaar de beslissing van Stad Brugge om voor eigen organisatie de lat wat hoger te leggen en om tegen 2020 niet 20% maar minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing te realiseren binnen onze eigen organisatie. Met het SEAP  (Sustainable Energy Action Plan) bepaalt de stad hoe ze deze  doelstelling denkt te realiseren: welke acties komen er, wanneer en wie is ervoor verantwoordelijk? Het SEAP van de Stad Brugge werd door Futureproofed samen met Trizone en Ingenium uitgewerkt en omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiair, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie en zal resulteren in een 26% CO2-reductie tegen 2020.

Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO2-reducties kunnen gerealiseerd worden rekening houdende met de eigenheid en toekomstvisie van onze stad. Dit actieplan vormt de kapstok waar in een 2de  fase concrete acties en beleidsbeslissingen zullen aan worden vastgehangen  worden. Wat eigen patrimonium betreft  werd  in het SEAP de focus gelegd op reductie van de emissie van de stedelijke vloot en het renoveren van 15 voorbeeldgebouwen, die tevens het grootste reductiepotentieel hebben,  naar lage energiestandaard tegen 2020. Weliswaar dienen ook voor de overige stadsgebouwen maatregelen worden genomen en investeringen worden uitgevoerd om de hoge ambitie tot energiebesparing te realiseren tegen 2020.

Sustainable Energy Action Plan stad Brugge

Gerelateerde projecten

No items found.

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.

No items found.