Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Opdrachtgever

Universiteit Gent

Ontwerper / Architect

Abscis Architecten

Locatie

Gent

Budget technieken

ca. 17.675.000 € (excl. btw)

Oppervlakte

42 584 m²

Periode studie

2008 - 2016

Periode uitvoering

2009 - 2019

Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent

Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Op de site, met een totale bruto vloeroppervlakte van 42 584 m², zijn zowel lesruimtes (auditoria, les- en practicazalen ...) als onderzoeksfuncties (laboratoria vakgroepen) ondergebracht, evenals het GUM (Gents Universitair Museum). De faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent kende gedurende de jaren heen een stelselmatige groei, waardoor het bestaande gebouwcomplex op zijn limieten zat naar gebruik voor de diversiteit aan vakgroepen en (labo-)toepassingen. Tevens voldeed het 40 jaar oude gebouwencomplex niet meer qua toegankelijkheid, veiligheid en brandnormen; alsook op vlak van de technieken en de laboratoriumuitrusting drong een grondige renovatie zich op.

De renovatie verloopt volgens een stappenplan waarbij het volledige complex in vijf verschillende fasen volledig vernieuwd en aangepast wordt naar de huidige (wettelijke) noden inzake brandveiligheid, comforteisen ... en binnen het specifiek karakter waaraan een labo-omgeving dient te voldoen. Rekening houdende met de vooropgestelde verhuisscenario's van de verschillende vakgroepen, is bijkomend ook de renovatie van 3 andere gebouwen op campus De Sterre (N1, S5 en S12) in het project opgenomen.

Het masterplan omvatte zo 8 deelprojecten:

 • LEDstap 1 – renovatie fase I laagbouw
 • LEDstap 2 – renovatie fase I hoogbouw
 • LEDstap 3 & 4  – renovatie fase II oost west
 • LEDstap 5 – renovatie fase III
 • Herinrichting N1 INW
 • Herinrichting S5 campus Sterre
 • Herinrichting S12 campus Sterre

Ingenium is sedert begin 2009 betrokken bij de uitvoering van dit stappenplan. Vanuit een masterplanaanpak werd door Ingenium eerst onderzoek verricht inzake de duurzame aanpak van de gebouwschil. Verschillende scenario’s werden, met behulp van dynamische simulaties, onderzocht en met elkaar afgewogen op het vlak van haalbaarheid, investering, comfort- en energiewinst. Uiteindelijk werd geopteerd om een volledig nieuwe hoog-performante gordijngevel te voorzien voor de stappen 2 tot en met 4, zijnde de hoogbouw en Fase II, de grootste deelprojecten van het complex.

Een globale visie van de warmteproductie, uitgevoerd door Ingenium, heeft er ook toe geleid dat de stookplaats van het Ledeganck-complex werd gecombineerd met de stookplaats van de naastgelegen serres. Een nieuwe en gecentraliseerde productie dus. De nieuwe warmtecentrale bestaat nu uit een combinatie van condenserende gasketels met warmtekrachtkoppeling (WKK’s) waarbij die laatste voor het belangrijkste deel van de warmte- en elektriciteitsvoorziening zorgen van het volledige complex van ca. 42 584 m².

Het ontwerp van de technische uitrusting is gericht op een moderne en dynamische labo-omgeving, waar flexibiliteit en comfort de kernwaarden zijn. Dit vertaalde zich in een installatie die voorzien werd van een ringsysteem voor de ventilatie, een centrale canalis-structuur voor de elektrische stroomverdeling,… Gelet op de diversiteit aan vakgroepen en het dynamische gebruik van labo-apparatuur zijn dit investeringen die zich op termijn terugverdienen en een meerwaarde creëren voor de installaties. Zo heeft men de mogelijkheid kantoorruimtes om te vormen tot laboruimtes (en omgekeerd) zonder drastische ingrepen aan de installatie uit te voeren.

Naast de klassieke technieken HVAC, sanitair, speciale gassen en elektriciteit zaten ook verdeling van type II water en de uitrusting van de groeikamers in het takenpakket. Ondertussen is het complex volop in gebruik genomen door verschillende vakgroepen van UGent, en is de laatste fase LEDStap 5 in 2019 opgeleverd.

Masterplan Ledeganck, UGent

Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Opdrachtgever

Universiteit Gent

Ontwerper / Architect

Abscis Architecten

Locatie

Gent

Budget technieken

ca. 17.675.000 € (excl. btw)

Oppervlakte

42 584 m²

Periode studie

2008 - 2016

Periode uitvoering

2009 - 2019

Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent

Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Op de site, met een totale bruto vloeroppervlakte van 42 584 m², zijn zowel lesruimtes (auditoria, les- en practicazalen ...) als onderzoeksfuncties (laboratoria vakgroepen) ondergebracht, evenals het GUM (Gents Universitair Museum). De faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent kende gedurende de jaren heen een stelselmatige groei, waardoor het bestaande gebouwcomplex op zijn limieten zat naar gebruik voor de diversiteit aan vakgroepen en (labo-)toepassingen. Tevens voldeed het 40 jaar oude gebouwencomplex niet meer qua toegankelijkheid, veiligheid en brandnormen; alsook op vlak van de technieken en de laboratoriumuitrusting drong een grondige renovatie zich op.

De renovatie verloopt volgens een stappenplan waarbij het volledige complex in vijf verschillende fasen volledig vernieuwd en aangepast wordt naar de huidige (wettelijke) noden inzake brandveiligheid, comforteisen ... en binnen het specifiek karakter waaraan een labo-omgeving dient te voldoen. Rekening houdende met de vooropgestelde verhuisscenario's van de verschillende vakgroepen, is bijkomend ook de renovatie van 3 andere gebouwen op campus De Sterre (N1, S5 en S12) in het project opgenomen.

Het masterplan omvatte zo 8 deelprojecten:

 • LEDstap 1 – renovatie fase I laagbouw
 • LEDstap 2 – renovatie fase I hoogbouw
 • LEDstap 3 & 4  – renovatie fase II oost west
 • LEDstap 5 – renovatie fase III
 • Herinrichting N1 INW
 • Herinrichting S5 campus Sterre
 • Herinrichting S12 campus Sterre

Ingenium is sedert begin 2009 betrokken bij de uitvoering van dit stappenplan. Vanuit een masterplanaanpak werd door Ingenium eerst onderzoek verricht inzake de duurzame aanpak van de gebouwschil. Verschillende scenario’s werden, met behulp van dynamische simulaties, onderzocht en met elkaar afgewogen op het vlak van haalbaarheid, investering, comfort- en energiewinst. Uiteindelijk werd geopteerd om een volledig nieuwe hoog-performante gordijngevel te voorzien voor de stappen 2 tot en met 4, zijnde de hoogbouw en Fase II, de grootste deelprojecten van het complex.

Een globale visie van de warmteproductie, uitgevoerd door Ingenium, heeft er ook toe geleid dat de stookplaats van het Ledeganck-complex werd gecombineerd met de stookplaats van de naastgelegen serres. Een nieuwe en gecentraliseerde productie dus. De nieuwe warmtecentrale bestaat nu uit een combinatie van condenserende gasketels met warmtekrachtkoppeling (WKK’s) waarbij die laatste voor het belangrijkste deel van de warmte- en elektriciteitsvoorziening zorgen van het volledige complex van ca. 42 584 m².

Het ontwerp van de technische uitrusting is gericht op een moderne en dynamische labo-omgeving, waar flexibiliteit en comfort de kernwaarden zijn. Dit vertaalde zich in een installatie die voorzien werd van een ringsysteem voor de ventilatie, een centrale canalis-structuur voor de elektrische stroomverdeling,… Gelet op de diversiteit aan vakgroepen en het dynamische gebruik van labo-apparatuur zijn dit investeringen die zich op termijn terugverdienen en een meerwaarde creëren voor de installaties. Zo heeft men de mogelijkheid kantoorruimtes om te vormen tot laboruimtes (en omgekeerd) zonder drastische ingrepen aan de installatie uit te voeren.

Naast de klassieke technieken HVAC, sanitair, speciale gassen en elektriciteit zaten ook verdeling van type II water en de uitrusting van de groeikamers in het takenpakket. Ondertussen is het complex volop in gebruik genomen door verschillende vakgroepen van UGent, en is de laatste fase LEDStap 5 in 2019 opgeleverd.

Masterplan Ledeganck, UGent
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Opdrachtgever

Universiteit Gent

Ontwerper / Architect

Abscis Architecten

Locatie

Gent

Budget technieken

ca. 17.675.000 € (excl. btw)

Oppervlakte

42 584 m²

Periode studie

2008 - 2016

Periode uitvoering

2009 - 2019

Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent
Masterplan Ledeganck, UGent

Masterplan Ledeganck, UGent

Het project "Masterplan Faculteit Wetenschappen" voor de Universiteit Gent bestaat uit een grondige renovatie van het complex Ledeganck te Gent.

Op de site, met een totale bruto vloeroppervlakte van 42 584 m², zijn zowel lesruimtes (auditoria, les- en practicazalen ...) als onderzoeksfuncties (laboratoria vakgroepen) ondergebracht, evenals het GUM (Gents Universitair Museum). De faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent kende gedurende de jaren heen een stelselmatige groei, waardoor het bestaande gebouwcomplex op zijn limieten zat naar gebruik voor de diversiteit aan vakgroepen en (labo-)toepassingen. Tevens voldeed het 40 jaar oude gebouwencomplex niet meer qua toegankelijkheid, veiligheid en brandnormen; alsook op vlak van de technieken en de laboratoriumuitrusting drong een grondige renovatie zich op.

De renovatie verloopt volgens een stappenplan waarbij het volledige complex in vijf verschillende fasen volledig vernieuwd en aangepast wordt naar de huidige (wettelijke) noden inzake brandveiligheid, comforteisen ... en binnen het specifiek karakter waaraan een labo-omgeving dient te voldoen. Rekening houdende met de vooropgestelde verhuisscenario's van de verschillende vakgroepen, is bijkomend ook de renovatie van 3 andere gebouwen op campus De Sterre (N1, S5 en S12) in het project opgenomen.

Het masterplan omvatte zo 8 deelprojecten:

 • LEDstap 1 – renovatie fase I laagbouw
 • LEDstap 2 – renovatie fase I hoogbouw
 • LEDstap 3 & 4  – renovatie fase II oost west
 • LEDstap 5 – renovatie fase III
 • Herinrichting N1 INW
 • Herinrichting S5 campus Sterre
 • Herinrichting S12 campus Sterre

Ingenium is sedert begin 2009 betrokken bij de uitvoering van dit stappenplan. Vanuit een masterplanaanpak werd door Ingenium eerst onderzoek verricht inzake de duurzame aanpak van de gebouwschil. Verschillende scenario’s werden, met behulp van dynamische simulaties, onderzocht en met elkaar afgewogen op het vlak van haalbaarheid, investering, comfort- en energiewinst. Uiteindelijk werd geopteerd om een volledig nieuwe hoog-performante gordijngevel te voorzien voor de stappen 2 tot en met 4, zijnde de hoogbouw en Fase II, de grootste deelprojecten van het complex.

Een globale visie van de warmteproductie, uitgevoerd door Ingenium, heeft er ook toe geleid dat de stookplaats van het Ledeganck-complex werd gecombineerd met de stookplaats van de naastgelegen serres. Een nieuwe en gecentraliseerde productie dus. De nieuwe warmtecentrale bestaat nu uit een combinatie van condenserende gasketels met warmtekrachtkoppeling (WKK’s) waarbij die laatste voor het belangrijkste deel van de warmte- en elektriciteitsvoorziening zorgen van het volledige complex van ca. 42 584 m².

Het ontwerp van de technische uitrusting is gericht op een moderne en dynamische labo-omgeving, waar flexibiliteit en comfort de kernwaarden zijn. Dit vertaalde zich in een installatie die voorzien werd van een ringsysteem voor de ventilatie, een centrale canalis-structuur voor de elektrische stroomverdeling,… Gelet op de diversiteit aan vakgroepen en het dynamische gebruik van labo-apparatuur zijn dit investeringen die zich op termijn terugverdienen en een meerwaarde creëren voor de installaties. Zo heeft men de mogelijkheid kantoorruimtes om te vormen tot laboruimtes (en omgekeerd) zonder drastische ingrepen aan de installatie uit te voeren.

Naast de klassieke technieken HVAC, sanitair, speciale gassen en elektriciteit zaten ook verdeling van type II water en de uitrusting van de groeikamers in het takenpakket. Ondertussen is het complex volop in gebruik genomen door verschillende vakgroepen van UGent, en is de laatste fase LEDStap 5 in 2019 opgeleverd.

Masterplan Ledeganck, UGent

Gerelateerde projecten

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven
In de kijker

WZC Waegebrughe Kruisem

WZC Waegebrughe Kruisem
In de kijker

Renovatie koelcentrale labogebouw Zwijnaarde

Renovatie koelcentrale labogebouw Zwijnaarde
In de kijker

Raamcontract UZ Brussel

Raamcontract UZ Brussel
In de kijker

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
In de kijker

Herbestemming klooster visitatie Kraainem

Herbestemming klooster visitatie Kraainem
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie mortuarium

AZ Sint-Jan: Renovatie mortuarium
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie orthopedie

AZ Sint-Jan: Renovatie orthopedie
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie labo

AZ Sint-Jan: Renovatie labo
In de kijker

UZ Gasthuisberg Leuven - Energiecentrale O&N4

UZ Gasthuisberg Leuven - Energiecentrale O&N4
In de kijker

UZ Brussel Labo genetica

UZ Brussel Labo genetica
In de kijker

Datacenter NN Group Brussel

Datacenter NN Group Brussel
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.